Studime me bursë të plotë në Itali

Afati i fundit i aplikimit: 7 shtator 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Bursa mbulon: Tarifën e plotë të shkollimit të barabartë me 14 000 euro Shkolla e Biznesit LUISS ofron bursa për Master në Menaxhim dhe Teknologji  në Ekosistemin Dixhital për sezonin e shtatorit 2017. Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këto bursa. Iniciativa ka për qëllim mbështetjen e të diplomuarve të talentuar në një rrugë që do të trajnojë protagonistët e…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Itali

Mundësi studimi me bursë në Itali

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e La Sapienzes në Itali, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik të UT-ës për mësimdhënie dhe për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Padova, Itali

Mundësi studimi me bursë në Padova, Itali

Afati i aplikimit: 22 Maj 2017 Kush mund të aplikojë: qytetarët jo-italianë (nga UE dhe jashtë UE), me vendbanim jashtë Italisë Bursa: Mensa pa pagesë dhe konvikti, kontributi për librat deri 1000 euro, rimbursim për biletat e fluturimit për çdo vit, etj Universiteti i Padovës, një nga më të universiteteve të lashtë në botë, ka një traditë të gjatë në promovimin e përsosmërisë të studentëve të tij, pavarësisht kombësisë, gjinisë, besimeve, ose interesave të tyre….

Read More

Mundësi studimi me bursë në Itali

Mundësi studimi me bursë në Itali

Afati i aplikimit: 27 Prill 2017 Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion për të ndjekur programin e doktoraturës.   Bursa mund të merret në Itali Kriteret e aplikimit: Kandidatët në posedim të kërkesave të mëposhtme, pavarësisht nga mosha apo kombësia, mund të aplikojnë për të marrë pjesë në konkurs: “Diplomë” ose “Master” (shkalla cikli i dytë); ose diplomë e dhënë sipas sistemit ( “Ordinamento”) në vend prezantuar para me Dekret ministerial (D.M.) nr. 509…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Itali/Erasmus+

Mundësi studimi me bursë në Itali/Erasmus+

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët dhe stafin akademik në Universitetin e Bolonjës, Itali Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës në Itali për vitin akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; Kohëzagjatja e bursave: – Bachelor (6 muaj); –…

Read More