Mundësi studimi me bursë

Mundësi studimi me bursë

Afati i aplikimit: 20 prill 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët me diplomë Bachelor ose ekuivalent Bursa: mbulon tarifat e shkollimit, sigurimit shëndetësor dhe një pagesë mujore. Diplomë Master e Erasmus Mundus në  Studime Gjinore dhe Femerore – Gemma – është një program dy-vjeçar pasuniversitar  ndërdisiplinor që ofron arsim të cilësisë së lartë dhe kompetenca profesionale për personelin e interesuar në zhvillimin e ekspertizës ose me qëllim për të punuar në fushat e seksualiteteve, diversitetit dhe…

Read More