Bursa për studime doktorature në Itali

Bursa për studime doktorature në Itali

Afati i fundit i aplikimit: 04 shtator 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e huaj Bursa ofron: 16.350 EURO (bruto) në vit në një maksimum prej tre vjetësh Aplikimet janë hapur për Programin e Doktoraturës për Studime Politike për Zhvillimin e Shkencave Sociale dhe Politike (NASP) për vitin akademik 2017-2018. Bursat janë të hapura për studentët e huaj për të ndjekur programin PhD. Programi i doktoraturës POLS synon  jo vetëm hulumtuesit e rinj të cilët mund të…

Read More

Studime doktorature me bursë

Studime doktorature me bursë

Afati i fundit i aplikimit: 1 dhjetor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Bursa ofron: 25.000 euro për 18 muaj Instituti për Historinë ka hapur aplikimet për programin e ri kërkimor: Cosmopolis Advanced, një iniciativë e Institutit për Historinë në Universitetin Leiden (LU) në partneritet me Universitas Gadjah Mada (UGM) në Yogyakarta. Ai ofron një hap unik për studentët e avancuar ndërkombëtarë që synojnë një diplomë doktorature në Leiden në fushat e Historisë.   Kriteret…

Read More

Studime doktorature me bursë

Studime doktorature me bursë

Shtyhet thirrja për bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi. Në kuadër të Programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e nivelit Master /PhD të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për shkrimin/hulumtimin e tezës së tyre; Nivelet e mobilitetit për studentët: – PhD; Kohëzagjatja e bursave: -3…

Read More

Studime doktorature me bursë

Studime doktorature me bursë

Afati i Aplikimit: 1 qershor 2017 për studimet që fillojneë në janar 2018. Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion për ndjekjen e studimeve PhD ose në Universitetin Kombëtar të Singaporit (NUS) ose në Universitetin Teknologjik Nanyang (NTU) ose Universitetin Singapor të Teknologjisë dhe Dizajnit (SUTD). Dega për të cilat ofrohet: Bursa mbështet vetëm studimet e doktoraturës në fushën e shkencës dhe inxhinierisë. Cfarë përfshin bursa: Bursa siguron mbështetje financiare për deri në 4 vjet të studimeve të…

Read More

Studime doktorature me bursë

Studime doktorature me bursë

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017 Kush mund të aplikojë: Studentët ndërkombëtarë dhe ato japonezë Çfarë mbulon bursa: pagesat për shkollim, pagesat e udhëtimit dhe shpenzimet e jetesës Program i posaçëm i Bursave (SSP) është themeluar në vitin 2003 për të mbështetur zhvillimin e hulumtimit të avancuar në Universitet nëpërmjet kontributit të studentëve shumë të aftë të doktoraturës.  Çdo vit, KUT regjistron rreth 15 studentë të zgjedhur të doktoraturës për të punuar në projekte të…

Read More

Studime doktorature me bursë

Studime doktorature me bursë

Afati i aplikimit: 31 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: studentët dhe studiuesit që janë shtetas jo-kineze Bursa ofron: pagesë mujore (për të mbuluar strehim dhe shpenzimet e tjera të jetesës, shpenzimet e udhëtimit lokal dhe sigurim shëndetësor) Sipas një marrëveshjeje midis Akademisë Kineze të Shkencave (CAS) dhe Akademisë Botërore të Shkencave (Twas) për avancimin e shkencës në vendet në zhvillim, deri në 200 studentë dhe studiues nga e gjithë bota do të sponsorizohen për…

Read More