Të gjitha kostot e mbuluara/ Seminar në Strazburg, Francë

Të gjitha kostot e mbuluara/ Seminar në Strazburg, Francë

Përshkrimi Departamenti i Rinisë në Këshillin e Evropës është duke kërkuar pjesëmarrës për seminarin “Çështjet e barazisë gjinore”, që do mbahet në Strazburg, në 1 – 3 qershor 2016. Seminari do të kontribuojë për integrimin e mëtejshëm të barazisë gjinore në aktivitetet dhe politikat e Departamentit të Rinisë në Këshillin e Evropës dhe partnerëve të saj. Seminari ka objektivat e mëposhtëm: Të shqyrtojë kuptimin e barazisë gjinore në aktivitete ndërkulturore joformale rinore të arsimit, në…

Read More

Shpenzimet e mbuluara/Thirrje për aplikime, Kongresi për të rinjtë në Strazburg, Francë

Shpenzimet e mbuluara/Thirrje për aplikime, Kongresi për të rinjtë në Strazburg, Francë

Kush mund të aplikojë: Të rinjtë që i përkasin moshës 16-30 vjeç që vijnë nga shtetet anëtare të Këshillit të Europës Eventi: 22 – 24 Mars dhe 18-20 Tetor 2016 në Strazburg, Francë Përshkrimi Në sajë të një bashkëpunimi të ngushtë me Fondacionin Rinor Evropian dhe Departamentit të Rinisë në Këshillin e Evropës, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës është duke ftuar një numër të rinjsh për të marrë pjesë aktivisht…

Read More