Trajnim falas në Gjermani

Trajnim falas në Gjermani

Hapet thirrja për bursa për trajnim në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani. Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për stafin administrativ të Universitetit të Tiranës që merren me marrëdhëniet me jashtë dhe koordinatorët akademik në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë dhe Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Llojet e mobilitetit përfshijnë:…

Read More

Mundësi trajnimi për stafin akademik të UT në Rumani

Mundësi trajnimi për stafin akademik të UT në Rumani

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin dhe studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018 Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim; Nivelet e mobilitetit përstudentët: – Bachelor…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Angli

Mundësi studimi me bursë në Angli

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Staffordishre, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik të UT-ës për trajnim dhe për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim. Nivelet…

Read More

Bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Austri/Erasmus+

Bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Austri/Erasmus+

Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Graz-it, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; Kohëzagjatja e bursave: -Shkëmbimi…

Read More

Aplikime për bursa për studentët dhe stafin akademik

Aplikime për bursa për studentët dhe stafin akademik

HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR BURSA NË PROGRAMIN MEVLANA EXCHANGE, PËR STUDENTËT DHE STAFIN AKADEMIK PËR MËSIMDHËNIE, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018, NË UNIVERSITETIN E TRAKYA Afati i aplikimit: 20 Shkurt 2017, ora 12.00 am. Programi Mevlana Exchange njofton se më datë 15 shkurt hapet thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2017-2018. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit…

Read More