Seminar nga Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare

Seminar nga Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare

Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare me mbështetjen e NATO Public Diplomacy Division, organizon në datat 27-29 shtator 2017 një seri seminarësh në formën e një mini-shkolle për çështjet e sigurisë “Seminar mbi çështjet e sigurisë: Përballimi i sfidave të Radikalizmit dhe Ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor” Seminarët me folës shqiptarë dhe të huaj do të trajtojnë çështje dhe tema relevante për sigurinë në Shqipëri dhe rajon, duke përfshirë dhe sfidat e tanishme të sigurisë,…

Read More

Kurs online falas në sigurinë e rrjeteve kompjuterike

Kurs online falas në sigurinë e rrjeteve kompjuterike

Aplikuesit do të mësojnë procesin e sigurisë së rrjetit, duke përfshirë zbulimin e ndërhyrjeve, grumbullimin e dëshmive, auditimin e rrjetit dhe planifikimin e rasteve të paparashikuara kundër sulmeve. Kursi do të fillojë më 26 shtator 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 10-12 orë/javë Tema: Shkenca kompjuterike Institucioni: Instituti Rochester i Teknologjisë dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 26 shtator 2017 Kërkesat e aplikimit: Përfundimi i suksesshëm i Bazat e CYBER501x të Kibernetikës…

Read More