Pesë mënyra si të shkruani një CV të mirë

Pesë mënyra si të shkruani një CV të mirë

Cv është një dokument që sot po bēhet mjaft i rēndēsishēm për çdo aplikim që duam tē bējmë gjatē jetēs tonē. Pēr kētë arsye ndonjēherē e gjejmē veten në vēshtirësi kur duam të shkruajmē njē CV tē mirë. Kētu do t’ju tregojmë 10 hapa si tē shkruani një CV të suksesshme. 1. Jini vetvetja! Zakonisht një CV duhet të jetë jo më shumë se dy faqe – dhe kjo duhet të jetë në formatin A4!…

Read More

Kurs online falas/ Si të shkruajmë një CV

Kurs online falas/ Si të shkruajmë një CV

Universiteti i Glasgow ofron kurs falas online për udhëzime në lidhje me shkrimin e një CV-je. Ky kurs është në dispozicion për këdo që dëshiron të shkruajë një Curriculum Vitae mbresëlënëse Online. Kursi zgjat 3 javë (4 orë në javë) Lënda: Curriculum Vitae (CV) Institucioni: Universiteti  i Glasgow dhe Future Learn Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Çertifikatë: Po E themeluar në vitin 1451, Universiteti i Glasgow është universiteti i katërt më i vjetër në botën anglisht-folëse….

Read More