Aktivitet në Shqipëri/ “Drejtues për një ditë 2018”

Aktivitet në Shqipëri/ “Drejtues për një ditë 2018”

“Drejtues për një ditë 2018” Apliko deri më 5 Shkurt! Dergoni: CV dhe Leter Motivimi në info@junior-albania.org Junior Achievement njofton nxënësit maturantë që zhvillojnë lëndën “Njohuri për Biznesin 2” se ka hapur aplikimet për pjesëmarrjen në aktivitetin kombëtar “Drejtues për një ditë”. Çdo nxënës që aplikon për të qenë pjesë e këtij aktiviteti, nëpërmjet një CV-je dhe letre motivimi, duhet të përshkruajë shkurtimisht aspiratat që ka për të ardhmen, prirjet ose aftësi të veçanta që…

Read More

Konkurs nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri

Konkurs nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri

Në kuadrin e Programit IPA 2017 “Turizmi për Zhvillimin Ekonomik Vendor” Delegacioni i BE-së shpall konkursin për Projekt Propozime për ndërtesa të reja që mund të përdoren për hoteleri (B&B)  me veçori arkitekturore tradicionale nga tri treva në Shqipëri: Shkodër, Fier/Berat dhe Korçë. Objektivi i këtij konkursi është nxitja e ndërtimit të strukturave të reja mikpritëse turistike në Shqipëri përmes zbatimit të zgjidhjeve novatore për planifikimin e turizmit, arkitekturën, peizazhin dhe dizajnimin e brendshëm, duke…

Read More

Kurs trajnimi falas në Shqipëri

Kurs trajnimi falas në Shqipëri

Forcimi i Kapaciteteve në Fushën e Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Kurseve të Trajnimit Kombëtare – “Analizë Strukturore dhe Metoda Përforcuese si dhe Teknika të Muraturave në Ndërtesat Historike”. Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” (IMK),  ka kënaqësinë të njoftojë se në datat 30 Tetor – 10 Nëntor do të zhvillohet kursi i trajnimit kombëtar: Forcimi i Kapaciteteve në Fushën e Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Kurseve të Trajnimit Kombëtare –  “Analizë Strukturore dhe Metoda Përforcuese si dhe Teknika të…

Read More

Konferencë ndërkombëtare në Beograd

Konferencë ndërkombëtare në Beograd

Një ngjarje rajonale “Filantropia për Forcimin e Kapacitetit dhe Qëndrueshmërisë së OShC-ve” u mbajt në nëntor të vitit 2015 në Beograd, duke mbledhur rreth 70 OShC dhe përfaqësues të qeverive aktive në fushën e filantropisë korporative dhe individuale. Për të drejtuar më tej ndryshimet në rajon në këtë fushë, TACSO planifikon të organizojë Konferencën Rajonale: Filantropia në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë duke e bërë atë punë pas dy vjetësh për të parë se cilat veprime…

Read More

Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile/ Sarajevë

Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile/ Sarajevë

Afati i fundit i aplikimit: 21 qershor 2017 Mund të aplikojnë vetëm organizatat e shoqërisë civile (OSHC) me seli në rajonin e Evropës Juglindore (fokus në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë *, Moldavi, Mal të Zi, Republikën e Maqedonisë dhe Serbi) Vendi: 25-29 shtator 2017 në Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë Angazhimi i shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit është vendimtar në parandalimin dhe luftimin e kësaj plage globale. Kjo formë aplikimi synon organizatat e shoqërisë civile…

Read More

Aktivitet ndërkombëtar në Serbi në lidhje me paqen e brëndshme

Aktivitet ndërkombëtar në Serbi në lidhje me paqen e brëndshme

Afati i aplikimit: 14 korrik 2017 Rajonet e pranueshme: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Greqia, Kosova, Kroacia, Serbia, Sllovenia, Mali i Zi, Maqedonia, Qiproja Marrëveshja e Paqes e SEE është një mundësi për të rinjtë nga Evropa Juglindore të cilët janë të interesuar të mësojnë rreth meditimit, vetëdijes dhe vetë-zhvillimit si një mjet parësor për të zbuluar vetveten e tyre të vërtetë dhe ta bëjnë këtë botë një vend më të mirë për të jetuar….

Read More

Edicioni i parë i Green City Hackathon në Shqipëri

Edicioni i parë i Green City Hackathon në Shqipëri

Hapen regjistrimet për Edicionin e l-rë të Green City Hackathon në Shqipëri! TI KE POTENCIALIN për të ndryshuar diçka në komunitetin & qytetin tënd! Nuk di nga t’ja fillosh? Nuk ke mbështetjen e duhur? Edicioni i I-rë i Green City Hackathon vjen në Shqipëri! Nëse ke një Ide Inovatore Biznesi, Ide për Zhvillimin e Shoqërisë Civile dhe të Komunitetit, Ide për të ardhmen, ku e ardhmja janë Qytetet e Gjelbra & në harmoni me ambjentin,…

Read More

Trajnim “Sekretet e të qenurit i suksesshëm në Shqipëri”

Trajnim “Sekretet e të qenurit i suksesshëm në Shqipëri”

Përshkrim i shkurtër i trajnimit: Kërkoni pune por nuk dini të shisni vlerat që keni tregut në formën dhe përbajtjen e duhur. Ejani! Jeni i punësuar por nuk po promovoheni dhe nuk po ju promovojnë. Jeni të mirëpritur! Keni një plan apo ide biznesi por nuk keni informacion mbi tregun dhe situatën në Shqipëri. Mos nguroni të vini! Dëshironi të njihni dhe kuptoni se çfarë duhet të përmirësoni tek vetja që suksesin e gjithanshëm ta…

Read More

Mundësi punësimi në Delegacionin e BE-së në Tiranë

Mundësi punësimi në Delegacionin e BE-së në Tiranë

Kjo mundësi punësimi ka lindur me Rrjetin e Informimit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, i financuar nga Bashkimi Evropian, për periudhën 1 korrik 2016- 14 janar 2017. Fillimi: 1 korrik 2016. Vendi: Tiranë, Shqipëri Pozicioni: Përkthyes Detyra: Përkthyesi do të jetë përgjegjës për ofrimin e shërbimeve të përkthimit nga gjuha shqipe në gjuhën angleze dhe anasjelltas për nevojat e komunikimit të Delegacionit të BE-së. Kompetencat kryesore: Përkthyesi duhet të ketë diplomë universitare në gjuhën angleze….

Read More

Shkëmbim për të rinjtë me mbështetjen e OSBE-së

Shkëmbim për të rinjtë me mbështetjen e OSBE-së

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Rinisë dhe Sportit ne Serbi, me mbështetjen e OSBE-së në Shqipëri dhe Serbi, organizojnë për të dytin vit rradhazi Shkëmbimin Rinor me përfaqësues nga organizata rinore shqiptare dhe serbe. Aplikoni në një eksperiencë unike, në datat 4 – 10 Korrik 2016, ku kryefjala do të jetë mësimi ndërkulturor dhe krijimi i platformave të komunikimit midis pjesëmarrësve të dy vendeve. Aktiviteti do të…

Read More
1 2