Program aftësimi për shkrimtarët e rinj

Program aftësimi për shkrimtarët e rinj

Afati i aplikimit: 31 Maj 2017 PROGRAMI Cila është shoqëria e shkrimtarëve kasahorow? Ky është  një program katër-mujor për shkrimtarët. Programi përfshin aftësimin personal të aftësive të shkrimit dhe udhëzime për të planifikuar, shkruar dhe publikuar libra. Përmes udhëzimeve online, miqtë zgjedhin një subjekt, bëjnë hulumtimin e tyre, shkruajnë dhe publikojnë për tregun global. Gjatë 4 muajve, personat e pranuar paraqesin 6-7 detyra online, dhe marrin pjesë në thirrjet  me kolegët dhe stafin kasahorow. Kush mund…

Read More