Bursa për shkollë verore në Budapest

Bursa për shkollë verore në Budapest

Afati i aplikimit: 31 Mars 2017 Kush mund të aplikojë? Studentë MA, PhD apo profesionistë të rinj me diplomë universitare në fushën e shkencave politike dhe sociale, të cilët janë në mes moshe  21 – 35 vjeç Vendi: Budapest, Hungari nga 3 në 14 Korrik, 2017 Kriteret e aplikimit: Qendra e Njohurive fton 50 pjesëmarrës, të moshës 21-35, kryesisht nga vendet V4, NEQ-it, Ballkanit Perëndimor dhe vendet anëtare të Partneritetit Lindor. Ju lutem vini re…

Read More

Shkolla verore e Komunitetit të Energjisë 2017

Shkolla verore e Komunitetit të Energjisë 2017

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë fton studentët që janë shumë të motivuar (master ose PhD), hulumtuesit nga të gjitha disiplinat e lidhura me energjinë, profesionistë të rinj nga institucionet qeveritare, kompanitë, grupet e ekspertëve dhe OJQ nga rajoni i Komunitetit të Energjisë në Shkollën 2 Verore të Komunitetit të Energjisë që do të  zhvillohet në Ohër nga 26 gushti deri më 2 shtator 2017. Shkolla Verore Komunitetit të Energjisë ka për qëllim të nxisë zhvillimin…

Read More

Shkolla verore ndërkombëtare me temë “Rregullimi i shërbimeve lokale publike”

Shkolla verore ndërkombëtare me temë “Rregullimi i shërbimeve lokale publike”

Afati i aplikimit: 5 Qershor 2017 Kush mund të aplikojë: studentë në vitin e fundit, të diplomuar dhe studentët PhD dhe zyrtarët e tyre nga administrata publike dhe agjencitë rregullatore Vendi: 4 – 15 Shtator 2017 në Torino, Itali Përshkrim Shkolla është projektuar për të ofruar dy javë “zhytje të plotë” në rregullimin e shërbimeve publike lokale (p.sh. mbetjet, uji, transporti publik, ngrohjes qendrore, objektet sportive) dhe i drejtohet kryesisht studentëve në vitin e fundit dhe…

Read More

10 bursa për të marrë pjesë në shkollën verore në Serbi

10 bursa për të marrë pjesë në shkollën verore në Serbi

Afati i aplikimit: 13 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: pjesëmarrës nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Qipro, Izraeli, Irlanda e Veriut, dhe Palestina Vendi: 25 Qershor – 2 korrik 2017 në Beograd, Serbi Përshkrim Me mbështetjen e Fondit Evropian për Ballkanin (EFB), po ofrohen 10 bursa për aplikantët të fuqishëm për të marrë pjesë në Shkollën Verore Ndërkombëtare të 2017 në Studime Krahasuese të Konfliktit. Shkolla verore 2017 do të…

Read More

Shkolla verore “Risitë demokratike në Evropë dhe në Bashkimin Evropian”

Shkolla verore “Risitë demokratike në Evropë dhe në Bashkimin Evropian”

Afati i aplikimit: 1 Prill 2017 Kush mund të aplikojë: studentët master dhe studentët e doktoraturës nga e gjithë Evropa  dhe bota Vendi ku zhvillohet: 21 – 25 Gusht 2017 Bruksel, Belgjikë Shkolla verore për risitë demokratike trajton këtë problem dhe kërkon të pajisë studentët me një kuptim më të plotë të risive demokratike. Kurset do të diskutojnë në detaje efektet e tyre në komunitet, strukturat, sistemet, politikat dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Shkolla verore synon të identifikojë dhe…

Read More

Shkollë verore në Bremen, Gjermani

Afati i aplikimit: 15 Shkurt 2017 Kush mund të aplikojë: Studentë të MA dhe në fillim PhD  nga universitete në mbarë botën Kostot e mbuluara: vendosja, akomodimi dhe mbështetja për shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga organizatorët Shkolla verore fokusohet në bashkëveprimin në mes kohezionit social dhe kulturor, fetar, pluralizmit etnik, në kohën e transformimeve shoqërore nga rrjedh rritja e migrimit rreth globit. Kriteret e aplikimit: Shkolla verore i drejtohet studentëve në MA dhe në fillim të PhD…

Read More

Hapet aplikimi për në shkollën verore në Hamburg, Gjermani

Hapet aplikimi për në shkollën verore në Hamburg, Gjermani

Afati: 30 April 2017 Kush mund të aplikojë? Studentët nga e gjithë bota Vendi: 31 Korrik – 11 Gusht 2017 Hamburg, Gjermani Shkolla Verore HSBA është projektuar për t’ju trajnuar  në fushën e etikës së biznesit dhe përgjegjësisë korporative sociale (CSR). Kriteret e aplikimit: Gjuha: Anglisht në nivelin B2 sipas Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët, ose TOEFL 90 pikë, IELTS 6.0, Cambridge Certificate e Anlishtes së Avancuar ose ekuivalente me të, përveç kësaj…

Read More

Hapen aplikimet për Shkollë Verore në St. Petersburg, Rusi

Hapen aplikimet për Shkollë Verore në St. Petersburg, Rusi

Afati i aplikimit: 5 Mars 2017 Kush mund të aplikojë? Mund të aplikojnë studiuesit në fushën e arsimit të lartë Dita e zhvillimit: 10-16 Qershor 2017, St. Petersburg, Rusi Objektivi i Shkollës Verore është që të sigurojë mundësi unike të mësuarit duke sjellë së bashku kërkues të rinj dhe të lartë të arsimit të lartë. Ky shkëmbimi i perspektivave bëhet për të çuar përpara të kuptuarit tonë të arsimit të lartë dhe për të nxitur…

Read More

Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën e 11-të ndërkombëtare në Varshavë/Kostot e mbuluara

Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën e 11-të ndërkombëtare në Varshavë/Kostot e mbuluara

Afati i aplikimit: 30 Janar 2017 Kush mund të aplikojë? Të diplomuarit e pedagogjisë, psikologjisë, sociologjisë dhe antropologjisë, si dhe shkencat e tjera sociale, studentët e doktoratës, akademikët dhe studiuesit. Mes 7 – 16 Shtator 2017 Kryesuesi UNESCO / Janusz Korczak në Universitetin Grzegorzewska Maria në Varshavë (Poloni) do të mbajë Shkollën e 11-të Ndërkombëtare Verore me titull: “Përvojat ndërkombëtare në fushën e përshtatjes së refugjatëve dhe migrantëve fëmijë – teori, hulumtim, praktikë” . Programi…

Read More

Shkollë verore në Bonn, Gjermani/Shpenzimet e mbuluara

Shkollë verore në Bonn, Gjermani/Shpenzimet e mbuluara

Afati i aplikimit: 15 Prill 2017 Kush mund të aplikojë? Studentët nga e gjithë bota. Data e zhvillimit: 10-21 Korrik në Bon, Gjermani. Përshkrimi: Shkolla e 7 Verore Ndërkombëtare në Filozofinë Gjermane do të ndjekë debatet qëndrore në lidhje me konceptet e vullnetit të lirë dhe lirisë politike në traditën Post-Kantiane. Ky kurs do të përpiqet të ofrojë një pasqyrë mjaft të plotë kritik të teorive të lirisë politike dhe vullnetit të lirë që ishin…

Read More
1 2 3 4 5