8 mundësi punësimi në Tiranë, Shkodër dhe Gjirokastër

8 mundësi punësimi në Tiranë, Shkodër dhe Gjirokastër

Ke perfunduar studimet ne degen Inxhinieri Ndertimi dhe ke te pakten 1 vit pervoje pune ne profesion? 8 vende vakante ne Tirane, Shkoder dhe Gjirokaster APLIKO deri ne daten 15 Mars!  ______________________________________________________________________________ Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes…

Read More

Mundësi punësimi në Korçë, Fier, Shkodër dhe Lezhë

Mundësi punësimi në Korçë, Fier, Shkodër dhe Lezhë

Shërbimi Social Shtetëror kerkon te punesojë kater punonjës social ne drejtorite rajonale të Korcës, Fierit, Shkodres dhe Lezhës. Shërbimin Social Shtetëror në partneritet me Terre des hommes në Shqipëri janë duke zbatuar projektin “Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe ri-integrimi i fëmijëve migrantë në Shqipëri” të financuar nga Agjenica Austriake për Zhvillim. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë dhe fuqizojë familjet dhe fëmijët nga rajonet Korcë, Fier, Shkodër dhe Lezhë për të parandaluar…

Read More

Mundësi punësimi në Shkodër

Mundësi punësimi në Shkodër

Jumbo shpall vakant pozicionin “Menaxher Dyqani, Shkodër”. Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Jumbo në adresën hr@jumbo.al Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 30.09.2016

Read More

Thirrje për vullnetarë

Thirrje për vullnetarë

*Me rastin e Javës Europiane të Lëvizjes që do të zhvillohet më 16-22 shtator 2016 në Shkodër, ftojmë të rinj e të reja të na bashkohen si vullnetarë me idetë, kreativitetin dhe mbështetjen e tyre. Aktiviteti do të jetë mjaft intensiv për 7 ditë rresht, ku do të përfshihen shumë shkolla të qytetit, organizata jo-fitimprurëse, institucione publike lokale, klube të ndryshme, individë dhe biznese. Java Europiane e Lëvizjes organizohet çdo vit në rreth 1500 qytete…

Read More

Shkollë verore nga Bashkimi Evropian në Shkodër dhe Vlorë

Shkollë verore nga Bashkimi Evropian në Shkodër dhe Vlorë

Rrjeti i Informimit i Bashkimit Evropian në Shqipëri do të organizojë Shkollën Verore Evropiane 2016 në datat 2-5 gusht EUIC Shkodër dhe Vlorë. Shkolla Verore synon të pajisë pjesëmarrësit me një njohje gjithpërfshirëse të historisë, institucioneve, politikave të BE-së dhe procesit të integrimit të Shqipërisë në BE, duke theksuar përfitimet e anëtarësimit në të. Qendrat e Informimit të BE-së në Shkodër dhe Vlorë, në bashkëpunim me profesorë të universitetit, studiues dhe ekspertë do të ofrojnë…

Read More