Bursa nga programi Erasmus në Greqi

Bursa nga programi Erasmus në Greqi

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Aegean në Greqi. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Aegean në Greqi, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik dhe administrativ të UT-ës. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; – Shkëmbimin e stafit administrativ për trajnim. Fusha e mësimdhënies: – Financë dhe Administrim Kohëzagjatja e bursave: –…

Read More