Shkëmbin studentësh në Universitetin e Katalunjës në Spanjë

Shkëmbin studentësh në Universitetin e Katalunjës në Spanjë

Hapet thirrja për aplikime në kuadër të Marrëveshjes Bilaterale me Universitetin Ndërkombëtar të Katalunja-s, Barcelonë, Spanjë, Universiteti i Tiranës hap thirrjen mbi shkëmbimin e studentëve në fushën e Ekonomisë. Lloji i mobilitetit /kohëzgjatja: – Semestrin e parë të vitit 2018-2019 – Vitin e plotë Akademik 2018-2019 Studentët të cilët dëshirojnë të aplikojnë nuk do të paguajnë tarifën e shkollimit në Universitetin Ndërkombëtar të Katalunja-s, por do të vazhdojnë të paguajnë tarifën e tyre të shkollimit…

Read More

Bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës

Bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani. Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; Kohëzagjatja…

Read More

Program shkëmbimi në Gjermani me bursë

Program shkëmbimi në Gjermani me bursë

Afati i aplikimit: ndryshon nga vendi në vend Kush mund të aplikojë: kandidatë nga Estonia, Letonia, Lituania, Kaliningrad Oblast, Polonia, Republika Çeke, Sllovakia, Hungaria, Rumania, Bullgaria, Kroacia, Sllovenia, Serbia, BosniaHerzegovina, Maqedonia, Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova. Bursa: € 1,060 në muaj. Kjo bursë nuk është subjekt i taksave ose pagesave të sigurimit social. Çdo marrës bursave është i mbuluar edhe nga mjekësore, sigurimit të përgjegjësisë. DBU gjithashtu mbështet një kurs të gjuhës gjermane para…

Read More

Bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës/Erasmus+

Bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës/Erasmus+

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani. Afati për aplikime: 8 Mars 2017 Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin…

Read More