Bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës

Bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Lubjanës, Slloveni. Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Lubjanës, në Slloveni, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim; Kohëzagjatja e bursave: – 5 ditë…

Read More

Mundësi shkëmbimi për stafin akademik në Gjermani

Mundësi shkëmbimi për stafin akademik në Gjermani

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Eberswalde, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik të UT-ës. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; Fushat e shkëmbimit për stafin akademik: – Global Change Management; – International Forest Ecosystem Management; Kohëzagjatja e bursave: – Shkëmbimi i stafit akademik për…

Read More

Mundësi shkëmbimi i stafit akademik në Gjermani

Mundësi shkëmbimi i stafit akademik në Gjermani

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Eberswalde, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik të UT-ës. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie; Fushat e shkëmbimit për stafin akademik: – Global Change Management; – International Forest Ecosystem Management; Kohëzagjatja e bursave: – Shkëmbimi i stafit akademik për…

Read More

Mundësi për shkëmbimin e stafit akademik në Itali

Mundësi për shkëmbimin e stafit akademik në Itali

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e La Sapienzes në Itali, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik të UT-ës për mësimdhënie dhe për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Dokumentet e nevojshme…

Read More