Konferencë ndërkombëtare në Beograd

Konferencë ndërkombëtare në Beograd

Një ngjarje rajonale “Filantropia për Forcimin e Kapacitetit dhe Qëndrueshmërisë së OShC-ve” u mbajt në nëntor të vitit 2015 në Beograd, duke mbledhur rreth 70 OShC dhe përfaqësues të qeverive aktive në fushën e filantropisë korporative dhe individuale. Për të drejtuar më tej ndryshimet në rajon në këtë fushë, TACSO planifikon të organizojë Konferencën Rajonale: Filantropia në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë duke e bërë atë punë pas dy vjetësh për të parë se cilat veprime…

Read More

Trajnim falas në Serbi

Trajnim falas në Serbi

‘Instituti per Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit’ ne bashkpunim me 5 organizata partnere ne kuader te programit Erasmus + (Erasmus+ – Key Action 2 – Capacity Building in the field of youth) organizon ne datat 2-11 Korrik ne Kikinda, Serbi trajnimin me teme ‘Efektet e ndryshimeve klimaterike ne sektorin e bujqesise’. Tematikat kryesore qe do trajtohen lidhen me faktoret qe ndikojne ne ndryshimet klimaterike dhe si sektori i bujqesise ndikohet nga keto ndryshime. Qellimi i…

Read More

Shkëmbim për të rinjtë me mbështetjen e OSBE-së

Shkëmbim për të rinjtë me mbështetjen e OSBE-së

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Rinisë dhe Sportit ne Serbi, me mbështetjen e OSBE-së në Shqipëri dhe Serbi, organizojnë për të dytin vit rradhazi Shkëmbimin Rinor me përfaqësues nga organizata rinore shqiptare dhe serbe. Aplikoni në një eksperiencë unike, në datat 4 – 10 Korrik 2016, ku kryefjala do të jetë mësimi ndërkulturor dhe krijimi i platformave të komunikimit midis pjesëmarrësve të dy vendeve. Aktiviteti do të…

Read More

Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim në Serbi

Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim në Serbi

Përshkrimi Qendra për të Drejtat e Njeriut dhe Studimet Zhvillimore (CHRDS) është një organizatë e përqendruar në avancimin e politikave globale, rajonale dhe kombëtare në fushën e të drejtave të njeriut, veçanërisht në të drejtat e fëmijëve dhe të drejtat e të rinjve dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Trajnimi “Metodologjitë e punës rinore për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm” synon ndërtimin e kompetencave të trajnuesve të rinj dhe punonjësve të rinj për të kuptuar, mbështetur dhe…

Read More