Mundësi punësimi/ Sekretare mësimore

Mundësi punësimi/ Sekretare mësimore

SH.P.A.L “Universiteti Metropolitan Tirana” shpall vend të lirë pune për pozicionin sekretare mësimore: Detyrat dhe përgjegjësitë: Përgjigjet për regjistrimin e kandidatëve të shpallur fitues pranë SHPAL Universiteti Metropolitan Tirana, sipas procedurave të përcaktuara me vendimet dhe udhëzimet e MASR-së, Rektorit/Dekanit duke plotësuar kërkesat e tyre. Është përgjegjëse për procesin e diplomimit, dokumentimin dhe arkivimin e tij. Administron / Plotëson / Është përgjegjëse për regjistrin themeltar/ regjistrat e notave/ regjistrat e kursit etj. Informon studentët në…

Read More

Thirrje për aplikime/ Sekretare në Bordin e Girls Scouts of Albania

Thirrje për aplikime/ Sekretare në Bordin e Girls Scouts of Albania

Vajzat Udhëheqëse të Shqipërisë (VUSH) është një lëvizje vullnetare që i përkushtohet vajzave dhe grave të reja në Shqipëri. Qëllimi i Vajzave Udhëheqese të Shqipërisë është tu sigurojë vajzave dhe grave të reja mundësi për vetë-trajnim për zhvillimin e karakterit, qytetarisë së përgjegjshme dhe shërbim në komunitetin e tyre, si dhe kudo në botë. VUSH synon të jetë kontribut për World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) nëpërmjet arritjes së vizionit të përbashkët…

Read More

Mundësi punësimi: Sekretare/ Asistente

Mundësi punësimi: Sekretare/ Asistente

Qendra e Studimit “Schritte” po kërkon: SEKRETARE / ASISTENTE Kriteret bazë përmbushës: – Kandidatja duhet të ketë përfunduar Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. – Të dijë gjuhë të huaja: ANGLISHT dhe GJERMANISHT – Eksperiencë pune minimumi 1 vit e gjysëm.(Përparësi nëse ka punuar më parë po në këtë pozicion) – Korrektësia në punë (vlerësohet maksimalisht) Ofrohet: – Korrektësi – Pagë fikse – Siguracione *Kandidatët që nuk përmbushin kriteret e mësipërme, lutemi të mos aplikojnë. Kandidatët…

Read More

Mundësi punësimi/ Sekretare në qendër kursesh

Mundësi punësimi/ Sekretare në qendër kursesh

Educational Business Links Albania, është një institucion i licensuar në mësimdhënie e kurseve të gjuhëve të huaja qysh prej vtiti 1998. Aktualisht operon dhe si Përfaqësues i Autorizuar për shumë institucione para dhe mbas universitare në Europë dhe më gjerë. Educational Business Links kërkon në ekipin e saj, një Sekretare/Rregjistruese të kualifikuar dhe me eksperiencë.Rreth pozicionit Roli i Sekretarisë /Rregjistrues është e një rëndësie të vecantë për operacionet ditore të qendrës së kurseve të gjuhës…

Read More