Shkollë verore në Sarajevë

Shkollë verore në Sarajevë

Afati i fundit i aplikimit: 29 maj 2017 Kush mund të aplikojë: studiues të rinj: historianë, shkencëtarë kulturorë dhe socialë, planifikues të qytetit dhe arkitektë Vendi: 4 – 15 Shtator 2017, Beograd dhe Sarajevë Shkolla e verës “Historia merr vendin – Dinamika e Ndryshimit Urban” do të sjellë nga 4 deri më 15 shtator 2017 njëzet studiues të rinj ndërkombëtarë – historianë, historianë të artit, arkeologë, shkencëtarë kulturorë e socialë, planifikues të qytetit dhe arkitektë. Programi…

Read More

Shkollë ndërkombëtare verore në Sarajevë

Shkollë ndërkombëtare verore në Sarajevë

Afati: 30 Prill 2016 E vlefshme për: universitarë, pasuniversitarë dhe studentët e doktoraturës për ligj nën moshën 35 vjeç Vendi: 20-31 korrik 2016 në Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë Përshkrimi Shoqata “PRAVNIK” dhe “Konrad Adenauer Stiftung- Rule of Law Program South East Europe” do të ofrojnë shkollë ndërkombëtare  verore në Sarajevë “Drejtësia e përkohshme: Konceptet kryesore, proceset dhe sfidat në Evropën Juglindore”, nga 20 – 31 korrik 2016. ISSS 2016 do të të pranojë 25 deri…

Read More