Kurs online falas në sigurinë e rrjeteve kompjuterike

Kurs online falas në sigurinë e rrjeteve kompjuterike

Aplikuesit do të mësojnë procesin e sigurisë së rrjetit, duke përfshirë zbulimin e ndërhyrjeve, grumbullimin e dëshmive, auditimin e rrjetit dhe planifikimin e rasteve të paparashikuara kundër sulmeve. Kursi do të fillojë më 26 shtator 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 10-12 orë/javë Tema: Shkenca kompjuterike Institucioni: Instituti Rochester i Teknologjisë dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 26 shtator 2017 Kërkesat e aplikimit: Përfundimi i suksesshëm i Bazat e CYBER501x të Kibernetikës…

Read More