Program për rritje kapacitetesh nga Kombet e Bashkuara

Program për rritje kapacitetesh nga Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: 28 Mars 2017 Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN Women) ka në plan për të prokuruar nga organizatat fitimprurese dhe jo-fitimprurëse për të zhvilluar dhe kryer serinë e kurseve të aftësive bazë dhe praktike për gratë bizneset e vogla dhe grupet e fermereve në 4 (katër) zonat e përzgjedhura, përkatësisht Vau Dejës, Shkodër, Devoll Maliq për qasje në tregje, menaxhimin e agro-biznesit dhe aftësive financiare, konceptet e…

Read More

Thirrje për trajnim falas në Tiranë

Thirrje për trajnim falas në Tiranë

Thirje për pjesmarrje. Trajnim ”Procedurat e Aplikimit në kuadër të Erasmus +, Rritja e Kapaciteteve në Fushën e Rinisë” Projekti i Asistencës Teknike për Programet Europiane në Shqipëri dhe Organizata Përtej Barrierave, në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Europian si dhe Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, organizojnë në datat 2-3 Shkurt 2017, trajnimin dy-ditor mbi ‘Shkrimin e projekteve në Programin Erasmus+: Rritja e Kapaciteteve në Fushën e Rinisë’. Trajnimi është falas për të interesuarit….

Read More