Trajnim online mbi qeverisjen me pjesëmarrje

Trajnim online mbi qeverisjen me pjesëmarrje

Afati i aplikimit: 2 Mars Qeveritë punojnë më mirë kur udhëhiqen nga parimi i pjesëmarrjes, konsensusit, transparencës, përgjegjshmërisë, sundimit të ligjit, efektivitetit dhe efikasitetit në ofrimin e shërbimeve publike, kur mundësojnë përfshirjen e pakicave dhe grupeve të margjinalizuara në vendimmarrje dhe janë përgjegjëse për adresimin e nevojave aktuale të shoqërisë. Qeverisja me pjesëmarrje është një proces i dyanshëm komunikimi midis qytetarëve dhe zyrtarëve vendorë e qendror që synon: marrjen e vendimeve më të mira, ofrimin…

Read More