Mundësi punësimi në Tiranë

Mundësi punësimi në Tiranë

Qendra e Karrierës Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Kompaninë italiane Areariscossioni ofron mundësi punësimi për të interesuarit, pranë zyrave të saj në Tiranë. Nëse keni njohuri shumë të mira të italishtes dhe deshirë për të punuar jeni të mirëpritur. Areariscossioni është një Kompani italiane që vepron prej 25 vjetësh në fushën e tatimeve dhe administrimin e taksave lokale për komunat e shtetit Italian, aktiv për më shumë se tre vjetësh edhe në Shqipëri. Kjo…

Read More

Mundësi praktike dhe punësimi në zyrë avokatie

Mundësi praktike dhe punësimi në zyrë avokatie

Qendra e Karrierës FDUT në bashkëpunim me zyrën e avokatisë “Bendo Law, Advocates & Legal Consultants” mirëpret aplikime për pozicionet: – Jurist, me përgjegjësi kryesore ofrimin e konsulencës ligjore në fushën administrative, civile e penale si dhe ndihmës ligjore në procese gjyqësore. – Internship, me përgjegjësi kryesore ofrimin e ndihmës ligjore në proceset gjyqësore dhe në paraqitjen pranë organeve gjyqësore dhe administrative. Bashkëpunimi është parashikuar të fillojë në muajin prill 2017. Kandidatët e interesuar mund…

Read More