Konkurs për të rinj/ Pyet gjyshërit

Konkursi “Pyet Gjyshërit” vazhdon traditën edhe këtë vit me edicionin e tij të katërt duke ftuar të rinjtë 15 – 19 vjeç të reflektojnë për të shkuarën në Shqipëri (1944-1997) përmes një punimi kreativ multimedial në mënyrë individuale ose në grup.  Kriteret: Punimet mund të dorëzohen në gjuhën shqipe ose angleze. Çdo konkurrues mund të përfaqësohet vetëm me një punim. Punimet e dorëzuara duhet të kenë të bëjnë me temën e konkursit. Pranohen vetëm punë origjinale që nuk janë paraqitur…

Read More

“Pyet Gjyshërit”, konkurs kreativ në multimedia

“Pyet Gjyshërit”, konkurs kreativ në multimedia

Konkursi dhe motivimi Edhe pse diktatura në Shqipëri ka qenë ndër më të ashprat në Evropën Juglindore, të rinjtë shqiptarë ende nuk e njohin mirë historinë e shkuar komuniste të vendit të tyre. Kjo ka ndodhur për shumë arsye. Më së shumti, indiferencën e të rinjve shqiptarë e ka ushqyer deri diku edhe brezi që e ka përjetuar atë periudhë komuniste dhe, me apo pa dashje, ka zgjedhur ta lërë atë kohë në heshtje duke…

Read More