Mundësi punësimi në Shërbimin Civil

Mundësi punësimi në Shërbimin Civil

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Zyrën…

Read More

Mundësi punësimi në Shërbimin Civil/Krujë

Mundësi punësimi në Shërbimin Civil/Krujë

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Zyrën…

Read More

Mundësi punësimi në Shërbimin Civil

Mundësi punësimi në Shërbimin Civil

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist (Finance) në Sektorin e Shërbimeve të Përgjithshme,…

Read More

Lëvizje paralele në Shërbimin Civil

Lëvizje paralele në Shërbimin Civil

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist (Finance) në Sektorin e Shërbimeve të Përgjithshme,…

Read More

Programi Fullbright për studiues të huaj

Programi Fullbright për studiues të huaj

Jeni studiues apo profesor në universitet të interesuar për të kryer punë kërkimore ose për të dhënë leksione në një universitet në ShBA? Programi Fulbright për Studiues të Huaj pranon aplikime deri në 15 qershor 2017. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranon aplikime për vitin akademik 2018-2019 për Programin Fulbright për Studiues të Huaj. Programi Fulbright u jep mundësi pedagogëve dhe kandidatëve që kanë kryer doktoraturën ose janë në proces, të bëjnë kërkime…

Read More

Mundësi punësimi nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri

Mundësi punësimi nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri

Je i interesuar për një përvojë pune me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri? Apliko brenda datës 10 prill 2017 për një pozicion afatshkurtër si Këshilltar Vendas për Marrëdhëniet me Publikun. Kriteret e aplikimit: Diplomë në gazetari ose ndonjë degë tjetër të ngjashme në terren – M.A. në komunikimin organizativ është përparësi; 2 vjet përvojë minimale e punës profesionale në media, marrëdhëniet publike ose ndonjë fushë tjetër përkatëse; Përvojë të dëshmuar në lidhje me agjencitë dhe institucionet…

Read More

Konferenca studentore “Teknologjia që punëson”

Konferenca studentore “Teknologjia që punëson”

Në kuadër të Javës së Inovacionit, Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT) nën kujdesin e veçantë të Ministres për Inovacionin dhe Administratës Publike znj. Milena Harito, në partneritet me Universitetin e Biznesit dhe Teknologjisë Kosovë, dhe Divizionin UBT-CERT organizojnë për herë të parë konferencën studentore “Teknologjia që punëson” në datën 17 Maj. Punimet duhet të fokusohen në temën e Javës së Inovacionit “Teknologjia që punëson”, në ndikimin dhe evoluimin e sulmeve kibernetike në rritjen e…

Read More

Mundësi punësimi nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara

Mundësi punësimi nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara kërkon 1 konsulent Lokal i cili do të përgatisë një raport vlerësimi në zbatim të projektit “ Të drejtat e fëmijëve dhe përfshirja e aftësisë së kufizuar”, nën thirrjen “ Shoqëria Civile në Veprim për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children në partneritet me Fondacionin Terre des Hommes në Shqipëri. Ftohen të aplikojnë…

Read More

Mundësi punësimi ne fushën e turizmit

Mundësi punësimi ne fushën e turizmit

Brain and Heart Sh.P.K. kompania Italiane e suksesshme në fushën e turizmit ndërkombëtar kërkon specialistë në pozicionet: Titulli: Specialist të Mediave dhe platformave sociale/ Drejtor Teknik / Përfaqësues Ligjor Qëllimi i Pozicionit: Të ndihmojë kompaninë për të promovuar paketat, informacione dhe aktivitete. Me anë të shkrimeve, fotove, videove, të promovimit dhe manaxhimit në web të rrisë audiencën on-line si dhe shitjet respektive të paketave të kompanisë sonë. Detyrat: •Të zhvillojë e implementojë strategji të marketingut…

Read More

Mundësi praktike dhe punësimi në zyrë avokatie

Mundësi praktike dhe punësimi në zyrë avokatie

Qendra e Karrierës FDUT në bashkëpunim me zyrën e avokatisë “Bendo Law, Advocates & Legal Consultants” mirëpret aplikime për pozicionet: – Jurist, me përgjegjësi kryesore ofrimin e konsulencës ligjore në fushën administrative, civile e penale si dhe ndihmës ligjore në procese gjyqësore. – Internship, me përgjegjësi kryesore ofrimin e ndihmës ligjore në proceset gjyqësore dhe në paraqitjen pranë organeve gjyqësore dhe administrative. Bashkëpunimi është parashikuar të fillojë në muajin prill 2017. Kandidatët e interesuar mund…

Read More
1 2 3 4