Mundësi punësimi si Specialist

Mundësi punësimi si Specialist

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë…

Read More

Mundësi punësimi në Tiranë

Mundësi punësimi në Tiranë

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë…

Read More

Mundësi punësimi në Autoritetin Rrugor Shqiptar

Mundësi punësimi në Autoritetin Rrugor Shqiptar

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë…

Read More

Mundësi punësimi në Tiranë

Mundësi punësimi në Tiranë

Qendra e Karrierës Fakulteti i Drejtësisë në bashkëpunim më Kompaninë Dimension ofron mundësi punësimi për Studentët e Universitetit të Tiranës. DIMENSION me një experience 10 vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara pëcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale. Në emër të një kompanie të suksesshme që operon në Shqipëri, në fushën e koordinimit të udhëtimeve, Dimension po kërkon të rekrutojë kandidate në…

Read More

Mundësi punësimi në Shkodër

Mundësi punësimi në Shkodër

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave…

Read More

Mundësi punësimi në Vlorë

Mundësi punësimi në Vlorë

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave…

Read More

Dy vende të lira pune në Tiranë

Dy vende të lira pune në Tiranë

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave…

Read More

Mundësi punësimi në Tiranë

Mundësi punësimi në Tiranë

Afati i aplikimit: 24 Prill 2017 Lloji i diplomës “Arsim i Lartë”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist…

Read More

Mundësi punësimi në Drejtorinë Arsimore Rajonale Malësi e Madhe

Mundësi punësimi në Drejtorinë Arsimore Rajonale Malësi e Madhe

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Kualifikimit dhe Cilësisë, në Drejtorinë Arsimore Rajonale Malësi e Madhe – Kategoria: IV-c Afati i…

Read More

Dita e Karrierës “Hidh hapin tënd…”

Dita e Karrierës “Hidh hapin tënd…”

• Ke përfunduar studimet dhe je në kërkim të punës tënde të parë? • Po kërkon Praktika apo Internshipe si një hap i rëndësishëm drejt tregut të punës? • Ke nevojë për Trajnime Workshope? • Dëshiron të informohesh rreth bursave të studimit jashtë vendit? Është koha tani! Fakulteti i Ekonomisë organizon aktivitetin: Dita e Karrierës “Hidh hapin tënd…” Mbi 50 Kompani pjesëmarrëse, – Mundësi Punësimi, – Praktike/ Internship-e, – Trajnime/ Workshope, – Informacion për Bursa…

Read More
1 2 3 4