Mundësi punësimi pranë UN Women Albania

Mundësi punësimi pranë UN Women Albania

Apliko tani! UN Women Albania kërkon të punësojë Konsulent kombetar per te mbeshtetur procesin e raportimit te Shqiperise ne mekanizmat nderkombetar te te drejtave te njeriut, sa i perket rekomandimeve per barazi gjinore dhe kunder dhunes ndaj grave. Për më shumë informacione, klikoni në këtë LINK Afati aplikimit: 5 qershor

Read More

Mundësi punësimi në Lezhë

Mundësi punësimi në Lezhë

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Projektit të USAID-it “Drejtësi për të Gjithë” dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kërkohen kandidatë të kualifikuar për dy pozicionet e mëposhtme: Pozicioni: Nëpunës Gjyqësor për Marrëdhëniet me Median dhe Publikun Kohëzgjatja e shërbimit: Fillimisht me një afat 6 mujor Kualifikimet Minimale: –Diplomë Master në Drejtësi ose Shkenca Komunikimi/ Gazetari; –Praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën; –Njohuri shumë të mira të rregullave dhe procedurave…

Read More

Vend i lirë pune në Tiranë

Vend i lirë pune në Tiranë

ADISA ka shpallur disa vende vakante pranë zyrave qendrore të saj. Pozicioni vakant aktual është ai i Përgjegjësit të Sektorit të IT dhe Sistemeve (Databaza). Kriteret e pozicionit: Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në shkenca Informatike, Ekonomike dhe Shkenca Ekzakte (profilet e preferuara: Shkenca Informatike / Informatike Ekonomike). Diploma e nivelit Bachelor duhet të jetë në të njëjtën fushë me atë të masterit. Njohuri në fushën e legjislacionit…

Read More

Mundësi punësimi në Belgjikë

Mundësi punësimi në Belgjikë

Afati i fundit i aplikimit: 14 Korrik 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët me prejardhje të ndryshme dhe me një gamë të gjerë të përvojave të mëparshme të punës Përfitimet: Pagesa mujore prej 1,600 euro Diplomati i Pavarur kërkon një praktikant që të fillojë punën në zyrën e saj në Bruksel në verën e vitit 2017. Diplomati i Pavarur (ID) është një ndërmarrje unike jo-fitimprurëse në botën e marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomacisë dhe parandalimit të konflikteve….

Read More

Mundësi punësimi nga OSBE

Mundësi punësimi nga OSBE

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: kandidatët nga shtetet anëtare të OSBE-së Përfitimet: Paga totale prej 4,857 Euro Sekretariati i OSBE-së po ka hapur aplikimet për pozicionin e  Zyrtarit të Komunikimit të Avancuar në Vjenë, Austri. Seksioni i Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Mediat (COMMS) mbështet dhe këshillon Sekretarin e Përgjithshëm dhe Kryesinë e OSBE-së mbi aktivitetet e tyre të mediave dhe marrëdhënieve me publikun dhe informon publikun për punën e OSBE-së përmes mediave…

Read More

Studime dhe punësim në fushën e Biologjisë

Studime dhe punësim në fushën e Biologjisë

Afati fundit i aplikimit: 30 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: të gjithë personat që punojnë në fushën e Biologjisë së Konservimit Përfitimet: Shpërblimet dhe përfitimet e sigurimeve shëndetësore Fellowship Hrdy është i hapur për hulumtuesit në çdo gradë; Inkurajohet aplikimet nga shkencëtarët  si dhe nga ata që kanë marrë kohët e fundit Ph.D. Bashkësia mbështet vizitat e një ose dy semestrave. Fellowship Hrdy jepet për individë që do të angazhohen në studime shkencore në Departamentin…

Read More

Mundësi punësimi pranë Bankës Botërore

Mundësi punësimi pranë Bankës Botërore

Afati i fundit i aplikimit: 28 korrik 2017 Kush mund të aplikojë: kandidatët e regjistruar për doktoraturë ose master dhe përvoja relevante në punë Kompensimi: një pagë konkurruese ndërkombëtare, bazuar në arsimin dhe përvojën profesionale Programi i Profesionistëve të Rinj (YPP) është një pikënisje për një karrierë emocionuese në Grupin e Bankës Botërore. Kjo është një mundësi unike për talentet më të rinj të cilët kanë si një pasion për zhvillimin ndërkombëtar dhe potencialin e…

Read More

Mundësi punësimi në Gjermani

Mundësi punësimi në Gjermani

Afati i fundit i aplikimit: 14 maj 2017 Kush mund të aplikojë: persona me përvojë në menaxhimin e ekipeve multikulturore dhe shumëgjuhësore Vendi: Berlin Rrjeti i Rinisë Evropiane – Rrjeti i krijuesve të rinj të medias, e.V. (EYP) është duke kërkuar një person shumë të motivuar dhe me përvojë për të mbushur pozicionin e menaxherit të fondeve / zyrave. Kur është e aplikueshme, kandidati mund të ketë përgjegjësi të menaxhimit të projektit. Për kandidatin e…

Read More

Mundësi punësimi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Mundësi punësimi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Fondi Shqiptar i Zhvillimit është duke iniciuar fazën përgatitore për disa projekte të reja financuar nga donatorë të ndryshëm dhe Qeveria Shqiptare në funksion të zhvillimit vendor e rajonal, përmirësimin e infrastrukturës urbane, etj. Pozicioni: Ekspert/e i/e Zhvillimit te Turizmit Kompania: Fondi Shqiptar i Zhvillimit Vendndodhja: Tirane Përshkrimi i punës për Ekspertin e Zhvillimit te Turizmit Eksperti i turizmit do te punojë në Njësinë e Zhvillimit Rajonal dhe Inovacionit, duke ofruar ekspertizë ne mbështetje te…

Read More
1 2 3 4