Mbështetje për projekte/ Sesion Informimi “Programi Evropa Krijuese”

Mbështetje për projekte/ Sesion Informimi  “Programi Evropa Krijuese”

Sesion Informimi. Programi Evropa Krijuese Të nderuar kolegë të sektorit të botimeve dhe atij kulturor në Shqipëri. Projekti i Asistencës Teknike për Programet Komunitare në Shqipëri në bashkëpunim më Zyrën “Creative Europe Culture Desk” në Shqipëri, Ju njoftojnë se : • në datën 1 Prill 2016 • ora 9 :15 AM • Në ambientet e Hotel “Theranda” do të mbahet një sesion informimi në lidhje me thirrjet e mëposhtëme për propozime nën programin Kultura: o…

Read More
1 2 3