Mundësi aplikimi për projektet e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri

Mundësi aplikimi për projektet e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri

Ftohen organizatat e shoqerise civile,akademike dhe individe te interesuar: Projekti për demokracinë vendore (ReLOaD) fton organizatat e shoqërisë civile, akademikë, individë të interesuar të aplikojnë për tu bërë pjesë e Grupit Këshillimor pranë këtij projekti. Kjo strukturë do të ketë rol këshillues brenda projektit me synim forcimin e demokracisë vendore në Shqipëri nëpërmjet krijimit të një mjedisi nxitës për organizatat e shoqërisë civile në nivel vendor. Per me shume informacione klikoni këtu:

Read More

Sesion informimi mbi thirrjet për aplikime të Be-së

Sesion informimi mbi thirrjet për aplikime të Be-së

Njoftim për sesion informimi në kuadër të thirrjeve për propozime të programit të BE – së : EaSI Të nderuar përfaqësues të Shoqërisë Civile. Projekti i Asistencës Teknike për Programet Evropiane në Shqipëri, njofton mbajtien e një dite informimi ne lidhje me thirrjet më të fundit të publikuara nga programi EaSI (The Employment and Social Innovation Programme) i Bashkimit Evropian. Kjo ditë informimi do të ketë në qendër të vëmendjes shqyrtimine detajuar të thirrjeve të…

Read More

Mundësi financimi për projekte

Mundësi financimi për projekte

Afati i aplikimit: 5 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: çdo institucion nga çdo vend Çfarë përfshijnë grantet: Shumën totale prej rreth 600,000 USD The Future Earth aktualisht po pranon propozime për kërkimin e biodiversitetit për qëndrueshmërinë globale, “Programi për Grantet e hershme të Granteve që Avancojnë Shkencën e Qëndrueshmërisë ose Pegazin – Biodiversiteti dhe Pasuritë Natyrore”. Kjo iniciativë është financuar pjesërisht nga Programi i Shkencës i Fondacionit Gordon dhe Betty Moore dhe Fondacioni NOMIS. PEGASuS…

Read More

Mundësi financimi për projekte dhe ide kërkimore

Mundësi financimi për projekte dhe ide kërkimore

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017 Kush mund të aplikojë: Qytetarët e Shteteve të Bashkuara ose të huajt Grantet: 10,000 USD e fondeve që do të përdoren deri në një vit të kërkimit dhe të shkrimit Proceset e marrëveshjes së negociatave në Kongres janë nën stres të madh, por dihet shumë pak për mekanizmat, sfidat dhe mjetet juridike për këtë problem. Duke u mbështetur në punën aktuale të programit Anxiations of Democracy dhe angazhimin e Këshillit…

Read More

Kurs online falas për menaxhimin e riskut të projekteve

Kurs online falas për menaxhimin e riskut të projekteve

Në këto 30-40 orë, aplikanti do të mësojë se si të kryejë analizën e riskut të projekteve të ndryshme duke përdorur dy zhvillime konceptuale dhe praktike në financat moderne. Kohëzgjatja: Universiteti pret që ju të përfundoni kursin në 30-40 orë Itensiteti: 30-40 orë/javë Tema: Ekonomia dhe Financat Institucioni: Universiteti i Miçiganit dhe Edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: E vendos vetë Kërkesat e pranimit: Rregullat e Vendimit Financiar për Vlerësimin e Projekteve Si të bashkoheni…

Read More

Kurs online falas mbi menaxhimin e riskut të projekteve

Kurs online falas mbi menaxhimin e riskut të projekteve

Në kursin e Menaxhimit të Riskut për Projektet, aplikuesit do të mësojnë bazat e menaxhimit të rrezikut, si dhe si të zbatojnë një proces të menaxhimit të riskut në një mjedis të bazuar në projekte. Kursi do të fillojë më 20 korrik 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Universiteti i Adelaide dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 20 korrik 2017 Si të bëheni pjesë e…

Read More

Konkursi ndërkombëtar ‘ESD Okayama Award 2017’ në Japoni

Konkursi ndërkombëtar ‘ESD Okayama Award 2017’ në Japoni

Afati i fundit i aplikimit: 30 Qershor 2017, 17:00 (Koha Japoneze standarde) Hapur për: organizatat e bazuara në çdo vend, duke përfshirë Japoninë, duke zbatuar aktivitetet e ESD-së në komunitetet lokale Çmimi: US $ 3.000 Bota është bërë më e ndërthurur dhe pa kufij, dhe ajo që ndodh këtu do të ndikojë në pjesë të tjera të botës sot dhe në të ardhmen. Sfidat e ndryshme me të cilat ballafaqohemi, të tilla si ndryshimet klimatike,…

Read More

Mundësi financimi për projekte

Mundësi financimi për projekte

THIRRJE PER APLIKIME Në kuadër të projektit “Rinia Shqiptare në Veprim”, Organizata CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA, shpall thirrjen për aplikime për të rinj të mbështetur nga OSHC që ushtrojnë veprimtarinë në Tiranë. Objektivi i thirrjes: “Angazhimi i të rinjve në hartimin dhe zbatimin e projekteve/ndërhyrjeve të cilat promovojnë dhe inkurajojnë rininë shqiptare për pjesëmarrje në proçeset e demokratizimit dhe integrimit të vendit në BE”. Të identifikojmë mundësi të reja për fuqizimin e rolit…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs 8 javor, aplikantët do të mësojnë se si të planifikojnë, të zhvillohen në të gjitha aspektet e punës në ciklin e jetes se produkteve dixhitale duke përdorur sistemet e të menduarit të projektimit. Kursi do të fillojë më 31 korrik, 2017. Kohëzgjatja: 6 javë Itensiteti: 4-8 orë/javë Tema: Biznes dhe Menaxhim Institucioni: Universiteti Boston dhe EDX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Seanca: Kursi fillon më 31 korrik, 2017 Kërkesat e aplikimit: Algjebër…

Read More

Grante për projekte nga BE

Grante për projekte nga BE

Afati i aplikimit: 14 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: organizata nga BE-ja, EFTA / EEA dhe vendet kandidate të BE-së Granti që ofrohet: granti maksimal për projekte është 500 000 EUR Projektet e bashkëpunimit largpamës (FLCPs) janë projekte transnacionale të bashkëpunimit me qëllim për të identifikuar, testuar, zhvilluar apo për të vlerësuar qasje inovative të politikave që kanë potencial për t’u  integruar dhe duke dhënë kontribut për përmirësimin e sistemeve të arsimit dhe trajnimit. A…

Read More
1 2 3