Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’

Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’

Programi ‘Mbrojtja e të drejtave social-ekonomike’ Thirrja per Fondin e Litigimit 2017 Ftohen avokatët e orientuar në fushën e të drejtave social-ekonomike dhe me prioritet në fushat e së drejtës së konsumatorit, mjedisit dhe shëndetësisë, të paraqesin propozime për ndjekjen gjyqësisht të çështjeve strategjike ligjore ose për propozime për kryerjen e studimeve të kuadrit ligjor në fuqi në fushat e sipërcituara. Nëpërmjet kësaj thirrje synohet të identifikohen edhe më shumë avokatë të orientuar drejt mbrojtjes…

Read More

Programi Camargo Core në Francë

Programi Camargo Core në Francë

Afati i fundit i aplikimit: 17 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: artistë, studiues / mendimtarë nga të gjitha rajonet Çfareë ofrohet: 250 USD në javë, si është financimi për transportin e aplikantëve Programi kryesor i Camargos është programi historik dhe kryesor i Fondacionit. Çdo vit fillon një thirrje ndërkombëtare përmes së cilës përzgjidhen 18 aplikantë (9 artistë dhe 9 studiues). Programi Camargo Core ofron kohë dhe hapësirë në një mjedis kontemplativ për të menduar…

Read More

Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Afati i fundit i aplikimit: 13 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: të gjithë të rinjtë, pavarësisht nga gjinia, raca, përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, orientimi seksual, identiteti ose shprehja gjinore ose origjina kombëtare, inkurajohen dhe mirëpriten të aplikojnë Përfitimet: grante të vogla, dhe një bursë Si një avokat kryesor global për shëndetin, të drejtat dhe mirëqenien e vajzave dhe grave, Women Deliver bashkon zërat dhe interesat e ndryshme për të nxitur progresin për barazinë gjinore,…

Read More

Program tre-ditor për sipërmarrësit në Gjermani

Program tre-ditor për sipërmarrësit në Gjermani

Afati i aplikimit: 30 korrik 2017; 23:59 Europa / koha e Berlinit Kush mund të aplikojë: pjesëmarrësit që janë sipërmarrës, entuziast të teknologjisë ose punojnë në një “zonë bum” me mungesë të personelit Vendi: 19 – 21 Shtator 2017 në Gjermani, Berlin DOathon është një program inteligjent tre-ditor, i pavarur për sipërmarrësit që nisin të lulëzojnë. Ky format i shkurtër programi synon t’i pajisë pjesëmarrësit me aftësitë që ata kanë nevojë për të shfrytëzuar diversitetin…

Read More

Mundësi për pjesëmarrje në Programin Ted

Mundësi për pjesëmarrje në Programin Ted

Afati i fundit i aplikimit: 10 shtator 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët e moshave 21-40 dhe të gjithë mbi moshën 18 vjeç janë të mirëpritur të aplikojnë Përfitimet: Organizatori do të mbulojë fluturimet e aplikantit (ose ekuivalent) në dhe nga konferenca TED, çdo vizë që mund të ketë nevojë, dhomë, bord + ushqim gjatë konferencës dhe një kalim konferencash Programi i Ted Fellows hap aplikime për të gjetur një klasë të re të mendimtarëve…

Read More

Program për artistët e rinj në Signapor

Program për artistët e rinj në Signapor

Afati i fundit i aplikimit: 11 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: artistët në zhvillim, administratorët e arteve ose programues nga e gjithë bota Vendi: Shtator 2017 – Mars 2018. | Singapori dhe Malajzia Programi Artistët për një Botë më të Mirë kërkon të rritet Artet për Ekosistemin e Mirë, i cili shfrytëzon fuqinë e arteve dhe kulturës për të krijuar ndryshime pozitive shoqërore. Këtë vit, programi do të fokusohet në eksplorimin se si artet…

Read More

Programi i Ambasadorëve Global në Çikago

Programi i Ambasadorëve Global në Çikago

Afati i aplikimit: 30 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: femrat e jashtëzakonshme udhëheqëse Vendi: 11-15 shtator 2017 në Çikago, Illinois Në vitin 2012, Vital Voices dhe Banka e Amerikës nisën një partneritet nënshkrimi për të avancuar fuqizimin ekonomik të grave nëpërmjet zhvillimit të lidershipit dhe ndërtimit të aftësive. Programi i Ambasadorëve Global lidhet me udhëheqësit e jashtëzakonshëm të grave në një mundësi unike mentorimi, duke përfshirë sesionet mentoruese  dhe punëtoritë strategjike të fokusuara në ndërtimin…

Read More

Program praktike ndërkombëtare

Program praktike ndërkombëtare

Afati i aplikimit: 30 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët, studentët e nivelit pasuniversitar ose postdoc Shpërblimi: praktikantët do të kërkojnë shpenzimet lidhur me zhvendosjen për kohëzgjatjen e praktikës Përmbytjet janë përgjegjës për mijëra jetë dhe miliarda dollarë humbje në nivel global çdo vit, dhe këto humbje rriten me rritjen e ndryshueshmërisë klimatike. Përpjekjet dhe investimet intensive shkojnë në menaxhimin e rreziqeve të përmbytjeve, duke lehtësuar pasojat e tyre dhe duke i parashikuar ato….

Read More

Program aftësimi për shkrimtarët e rinj

Program aftësimi për shkrimtarët e rinj

Afati i aplikimit: 31 Maj 2017 PROGRAMI Cila është shoqëria e shkrimtarëve kasahorow? Ky është  një program katër-mujor për shkrimtarët. Programi përfshin aftësimin personal të aftësive të shkrimit dhe udhëzime për të planifikuar, shkruar dhe publikuar libra. Përmes udhëzimeve online, miqtë zgjedhin një subjekt, bëjnë hulumtimin e tyre, shkruajnë dhe publikojnë për tregun global. Gjatë 4 muajve, personat e pranuar paraqesin 6-7 detyra online, dhe marrin pjesë në thirrjet  me kolegët dhe stafin kasahorow. Kush mund…

Read More

Bursa për pjesmarrje në programin CONFINTEA

Bursa për pjesmarrje në programin CONFINTEA

Afati i fundit i aplikimt: 15 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët nga çdo Shtet Anëtar i UNESCO-s Bursa përfshin: sigurimin shëndetësor, bileta e ekonomisë së kthimit, akomodimi Instituti për mësim gjatë gjithë jetës i UNESCO-s (UIL) po ofron 10 bursa  CONFINTEA për zyrtarët qeveritarë dhe përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile që punojnë në pozicione kyçe në fushën e të mësuarit për të rritur dhe arsim (ALE). Bursat janë me kohëzgjatje një mujore dhe…

Read More
1 2 3