Program praktike nga Facebook

Program praktike nga Facebook

Afati i aplikimit: vazhdon Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program praktike Përfitimet: Sigurim mjekësor, kompensimi shëndetësor etj Facebook po ofronprogramin e praktikës për të studiuar në Singapor. Ky është një program papaguar stazhit. Disa nga përgjegjësitë do të përfshijnë: Design, Arkitekt dhe zhvillimin e zgjidhjeve të të dhënave për të ndihmuar ekipet e produktit dhe biznesit  në Facebook të të dhënave ; Përdorimi i kuadrit bazë brenda vendit ETL…

Read More

Program praktike e paguar në Helsinki

Program praktike e paguar në Helsinki

Afati i aplikimit: 31 mars 2017 dhe 30 shtator të çdo viti Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë që jetojnë ose punojnë në vendet në zhvillim dhe që janë në fazat e mëvonshme të PhD Shpërblimi: pagë mujore prej 1,600 euro, grant udhëtimi, sigurim mjekësor Aplikantët duhet të jenë të regjistruar në një program PhD (doktoraturë) dhe duhe të kenë treguar aftësinë për të kryer kërkime mbi ekonomitë në zhvillim.  Programi Internship PhD u jep…

Read More

Program praktike me pagesë mujore

Program praktike me pagesë mujore

Afati i aplikimit: 28 Shkurt 2017 Kush mund të aplikojë: Studentët e sapodiplomuar ose kandidatët e diplomuar kohët e fundit Pagesa: Kompensim mujor prej 550 EUR UfMS po nis një thirrje për shprehje interesi nga kandidatë të kualifikuar për Praktikat në 2017. Aplikimet mund të dërgohen pas shembujve që mund të gjenden në këtë faqe, në adresën e treguar hr.recruitment@ufmsecretariat.org  për vende të lira të interesit (një fushë për kandidat) dhe disponueshmërinë për të filluar praktikën në vitin 2017. Kriteret…

Read More