Praktikë pune e paguar në Bruksel

Praktikë pune e paguar në Bruksel

Përshkrimi Shoqata Evropiane e Shtëpive Historike është organizatë me bazë në Bruksel e shtëpive historike dhe kopshteve në pronësi private. Anëtarësimi i saj përbëhet nga 22 shoqata kombëtare, që përfaqësojnë jo më pak se 50,000 shtëpi historike private. Shoqata është duke kërkuar një praktikant, për një periudhë kohe minimumi 6 muaj, duke filluar që nga 7 Dhjetor 2015. Praktikanti ka përgjegjësitë e mëposhtme: Organizimi eventi, duke përfshirë një program vizitash në shtëpitë historike në Austri;…

Read More

Praktikë nga Kombet e Bashkuara në Danimarkë

Praktikë nga Kombet e Bashkuara në Danimarkë

Afati i aplikimit: 19 Tetor, 2015 Vendi:  Kopenhagen, Danimarkë Janë hapur aplikimet në kuadrin e programit të praktikës UN Women Nordic Liaison Office në Kopenhagen. Praktikantët duhet të jenë të regjistruar aktualisht në një shkollë universitare ose pasuniversitare dhe e kanë ndjekur në 12 muajt e fundit dhe ka përfunduar të paktën dy vite të studimit universitar. UN Women gjithashtu koordinon dhe nxit punën e sistemit të OKB-së në avancimin e barazisë gjinore. Praktika do…

Read More

Praktikë e paguar në agjensinë e lajmeve Reuters

Praktikë e paguar në agjensinë e lajmeve Reuters

Afati i aplikimit: 1 Dhjetor, 2015 Janë hapur aplikimet për ‘Praktikë të Paguar Reuters 2016’. Reuters është burimi kryesor i informacioneve për bizneset dhe profesionistët në botë, duke siguruar avantazh konkurrues. Praktikantët do të marrin trajnim formal para se ata të fillojnë punën. Çdo praktikant do të raportojë për një redaktor epror dhe do i caktohet një gazetar këshilltar i cili do të jetë në dispozicion për të ofruar këshilla dhe udhëzime. Praktikat zgjasin për 10…

Read More

Mundësi praktike në bizneset gjermane

Mundësi praktike në bizneset gjermane

Afati i aplikimit: 15 Nëntor 2015 Kush mund të aplikojë: Të Rinj të diplomuar dhe studentë nga Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia Përfitimet: Bursë, akomodim, sigurim shëndetësor, kurs gjuhe Përshkrimi Programi i praktikës së Biznesit Gjerman i ofron të diplomuarve të Rinj dhe studentëve nga Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia mundësisë e një praktike që zgjat 3-6 muaj në kompanitë kryesore gjermane. Praktikantët fitojnë një pasqyrë…

Read More

Këshilla për të lënë një përshtypje të mirë gjatë praktikës tuaj

Këshilla për të lënë një përshtypje të mirë gjatë praktikës tuaj

Praktikat janë një pjesë e rëndësishme e procesit arsimor dhe ato shërbejnë si një ‘urë’ për të kaluar në një karrierë profesionale. Praktikat janë një mënyrë e mirë për të bërë ‘network’ (duke zgjeruar rrjetin e të njohurve) dhe për t’u takuar me profesionistë, duke fituar përvojë në fushën tuaj dhe potencialisht t’a ktheni praktikën tuaj të papaguar në një punë me kohë të plotë. Nëse doni të bëni një përshtypje të mirë në praktikën…

Read More

Praktikë pune e paguar në Belgjikë

Praktikë pune e paguar në Belgjikë

Afati i aplikimit: 5 Tetor 2015 Kush mund të aplikojë? Aplikantët duhet të kenë përfunduar një Bachelor dhe të paktën një vit punë në përvoja relevante, preferohet media sociale Pagesa: Do të specifikohet gjatë procesit të aplikimit Përshkrimi Aleanca e Shëndetit dhe Mjedisit (HEAL) po kërkon një praktikant dinamik, të motivuar dhe të ndërgjegjshëm për të ndihmuar në përmirësimin e prezencës së HEAL në mediat sociale. Objektivi është që të bëjë ngrejë problematika, të bëjë…

Read More
1 7 8 9