Program praktike ndërkombëtare

Program praktike ndërkombëtare

Afati i aplikimit: 30 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët, studentët e nivelit pasuniversitar ose postdoc Shpërblimi: praktikantët do të kërkojnë shpenzimet lidhur me zhvendosjen për kohëzgjatjen e praktikës Përmbytjet janë përgjegjës për mijëra jetë dhe miliarda dollarë humbje në nivel global çdo vit, dhe këto humbje rriten me rritjen e ndryshueshmërisë klimatike. Përpjekjet dhe investimet intensive shkojnë në menaxhimin e rreziqeve të përmbytjeve, duke lehtësuar pasojat e tyre dhe duke i parashikuar ato….

Read More

Mundësi praktike në Rumani

Mundësi praktike në Rumani

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin dhe studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018 Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e stafit administrativ për trajnim; Fusha e studimit: – Gazetari Për t’u njohur me katalogun e programeve…

Read More

Vende të lira për praktikant në Dalga Aquapark

Vende të lira për praktikant në Dalga Aquapark

Vende të lira pune: Praktikë Eksperience pune: • Përvojë – nuk kërkohet Kërkesat: Njohuri të avancuara të gjuhës Azerbajxhanas dhe gjuhës ruse, njohja e gjuhës angleze është një avantazh Arsimi në ekonomi dhe / ose prokurim – i dëshirueshëm Niveli i lartë i përgjegjësisë: Aftësi të shkëlqyera komunikimi Niveli i avancuar i të gjitha programeve të MS Office Pergjegjesite kryesore: Ndihma e Ekipit të Prokurimit me të gjitha dokumentet e nevojshme Regjistrimi i kontratave dhe dokumenteve…

Read More

Praktikë e paguar në Austri

Praktikë e paguar në Austri

Afati i fundit i aplikimit: 31 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e diplomuar ose postdiplomik me njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose franceze, dhe, mundësisht, njohuri themelore të gjuhës gjermane Përfitimet: kompensim mujor prej rreth 720 euro në muaj ECML ofron trajnime, të cilat zgjasin përgjithësisht 6 muaj, dy herë në vit. Rekrutimi i profesionistëve të rinj nga e gjithë Evropa për t’u bashkuar me ekipin e saj për një periudhë…

Read More

Mundësi praktike e paguar

Mundësi praktike e paguar

Afatet e Aplikimit: Praktika e parë: 15 gusht Praktika e Pranverës: 15 Dhjetor Praktika e verës: 30 prill Rajonet e Përshtatshme: Të gjithë rajonet janë të përshtatshme Komiteti kërkon ndihmën e 2-3 praktikantëve çdo semestër për të mbështetur programet dhe operacionet e Komitetit. Individët të cilët dëshirojnë të fitojnë një gamë të gjerë të përvojave praktike dhe të mësojnë për individët dhe organizatat që formojnë të ardhmen e institucioneve financiare ndërkombëtare, inkurajohen të aplikojnë. Stazhi…

Read More

Mundësi praktike në fushën e drejtësisë

Mundësi praktike në fushën e drejtësisë

Qendra e Karrierës Fakulteti i Drejtësisë në bashkëpunim me Qendrën ALTRI ofron praktika 3 mujore. Qendra ALTRI është një organizatë me karakter kërkimor, profesional, kulturor, e pavarur, joqeveritare që ushtron veprimtarinë e saj në fushën e drejtësisë. Praktika do të shërbejë për të fuqizuar kapacitetet profesionale dhe eksperiencën praktike në fushën e drejtësisë. Praktikantët do të jenë nën udhëheqjen e stafit të Qendrës ALTRI dhe do të angazhohen me kohë të pjesshme në iniciativat e…

Read More

Mundësi praktike në Danimarkë

Mundësi praktike në Danimarkë

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) po ofron stazh në zyrën nordike në Danimarkë. Praktikantët duhet të kenë njohuri për çështjet e zhvillimit dhe veçanërisht për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese (SRHR). Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program internship. Ky është një program praktik i papaguar. Fusha e praktikës: Praktika ofrohet në fushat e Shkencave Politike / Marrëdhënieve Ndërkombëtare / Studimeve të Zhvillimit / Shëndetit Publik / Komunikimit, ose…

Read More

Praktikë në Organizatën Botërore të Tregtisë

Praktikë në Organizatën Botërore të Tregtisë

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: shtetasit pasuniversitarë të vendeve anëtare të OBT-së Vendi: Gjenevë, Zvicër Sekretariati i OBT-së po mban një program të praktikuar të kufizuar për studentët e universitetit pasuniversitar që dëshirojnë të fitojnë përvojë praktike dhe njohuri më të thellë të sistemit multilateral të tregtisë. Vetëm një numër i kufizuar i posteve të tilla praktike është në dispozicion. Detyrat që u jepen praktikantëve kanë për qëllim të rrisin njohuritë…

Read More

Mundësi praktike në Zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut

Mundësi praktike në Zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut

Afati i aplikimit: 29 prill 2017 Vendndodhja: Tajlandë Zyra e OHCHR, Zyra Rajonale për Azinë Juglindore është gjashtë muaj. Praktika është e papaguar dhe me kohë të plotë. Praktikantët punojnë pesë ditë në javë (35 orë) nën mbikëqyrjen e një anëtari të stafit në departamentin ose zyrën në të cilën ata janë caktuar. Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) është një agjenci e Kombeve të Bashkuara që…

Read More

Praktika të ndryshme të paguara

Praktika të ndryshme të paguara

Mjekët pa Kufinj / Médecins Sans Frontières (MSF-USA) ka kënaqësinë të shpallë Programin e paguar te praktikës. Praktikantët do të fitojnë përvojë praktike pune dhe do të mbështetesin punën e Komundikimeve, Zhvillimin, Burimet Njerëzore (si për fushën dhe zyrat), dhe departamentet ekzekutive. Praktikantët gjithashtu fitojnë një hyrje themelore në fushën e ndihmës ndërkombëtare mjekësore humanitare dhe avokimit. Të gjitha praktikat do të zhvillohet në zyrën në Nju Jork dhe do të paguhen në normën prej…

Read More
1 2 3 4 5 9