Praktikë e paguar në Austri

Praktikë e paguar në Austri

Afati i fundit i aplikimit: 31 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e diplomuar ose postdiplomik me njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose franceze, dhe, mundësisht, njohuri themelore të gjuhës gjermane Përfitimet: kompensim mujor prej rreth 720 euro në muaj ECML ofron trajnime, të cilat zgjasin përgjithësisht 6 muaj, dy herë në vit. Rekrutimi i profesionistëve të rinj nga e gjithë Evropa për t’u bashkuar me ekipin e saj për një periudhë…

Read More

Mundësi praktike e paguar

Mundësi praktike e paguar

Afatet e Aplikimit: Praktika e parë: 15 gusht Praktika e Pranverës: 15 Dhjetor Praktika e verës: 30 prill Rajonet e Përshtatshme: Të gjithë rajonet janë të përshtatshme Komiteti kërkon ndihmën e 2-3 praktikantëve çdo semestër për të mbështetur programet dhe operacionet e Komitetit. Individët të cilët dëshirojnë të fitojnë një gamë të gjerë të përvojave praktike dhe të mësojnë për individët dhe organizatat që formojnë të ardhmen e institucioneve financiare ndërkombëtare, inkurajohen të aplikojnë. Stazhi…

Read More

Mundësi praktike në fushën e drejtësisë

Mundësi praktike në fushën e drejtësisë

Qendra e Karrierës Fakulteti i Drejtësisë në bashkëpunim me Qendrën ALTRI ofron praktika 3 mujore. Qendra ALTRI është një organizatë me karakter kërkimor, profesional, kulturor, e pavarur, joqeveritare që ushtron veprimtarinë e saj në fushën e drejtësisë. Praktika do të shërbejë për të fuqizuar kapacitetet profesionale dhe eksperiencën praktike në fushën e drejtësisë. Praktikantët do të jenë nën udhëheqjen e stafit të Qendrës ALTRI dhe do të angazhohen me kohë të pjesshme në iniciativat e…

Read More

Mundësi praktike në Danimarkë

Mundësi praktike në Danimarkë

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) po ofron stazh në zyrën nordike në Danimarkë. Praktikantët duhet të kenë njohuri për çështjet e zhvillimit dhe veçanërisht për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese (SRHR). Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program internship. Ky është një program praktik i papaguar. Fusha e praktikës: Praktika ofrohet në fushat e Shkencave Politike / Marrëdhënieve Ndërkombëtare / Studimeve të Zhvillimit / Shëndetit Publik / Komunikimit, ose…

Read More

Praktikë në Organizatën Botërore të Tregtisë

Praktikë në Organizatën Botërore të Tregtisë

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: shtetasit pasuniversitarë të vendeve anëtare të OBT-së Vendi: Gjenevë, Zvicër Sekretariati i OBT-së po mban një program të praktikuar të kufizuar për studentët e universitetit pasuniversitar që dëshirojnë të fitojnë përvojë praktike dhe njohuri më të thellë të sistemit multilateral të tregtisë. Vetëm një numër i kufizuar i posteve të tilla praktike është në dispozicion. Detyrat që u jepen praktikantëve kanë për qëllim të rrisin njohuritë…

Read More

Mundësi praktike në Zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut

Mundësi praktike në Zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut

Afati i aplikimit: 29 prill 2017 Vendndodhja: Tajlandë Zyra e OHCHR, Zyra Rajonale për Azinë Juglindore është gjashtë muaj. Praktika është e papaguar dhe me kohë të plotë. Praktikantët punojnë pesë ditë në javë (35 orë) nën mbikëqyrjen e një anëtari të stafit në departamentin ose zyrën në të cilën ata janë caktuar. Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) është një agjenci e Kombeve të Bashkuara që…

Read More

Praktika të ndryshme të paguara

Praktika të ndryshme të paguara

Mjekët pa Kufinj / Médecins Sans Frontières (MSF-USA) ka kënaqësinë të shpallë Programin e paguar te praktikës. Praktikantët do të fitojnë përvojë praktike pune dhe do të mbështetesin punën e Komundikimeve, Zhvillimin, Burimet Njerëzore (si për fushën dhe zyrat), dhe departamentet ekzekutive. Praktikantët gjithashtu fitojnë një hyrje themelore në fushën e ndihmës ndërkombëtare mjekësore humanitare dhe avokimit. Të gjitha praktikat do të zhvillohet në zyrën në Nju Jork dhe do të paguhen në normën prej…

Read More

Mundësi praktike në Vlorë

Mundësi praktike në Vlorë

Organizata Legambiente Vlore/Albania hap thirrjen për aplikim për praktikante/ë pranë zyrës Vlorë. Kriteret për APLIKANTET janë: Të jetë student ose i sapo diplomuar në degën biologji ose turizëm; Të zoterojë mjaft mirë gjuhën angleze, italishtja gjithshtu përbënë avantazh; Të dijë programet bazë kompjuterike; Të ketë njohuri në fushën e mjedisit dhe organizatave të shoqërisë civile. APLIKANTET duhet të dërgojnë CV dhe një letër motivimi në adresën e e-mailit: legambientevlore@gmail.com Duke qënë numër i limituar ju…

Read More

Program praktike e paguar

Program praktike e paguar

Afati i aplikimit: Në vijim Grupi Udhëheqja e Drejtësisë mbështet liderët e drejtësisë në mbarë botën në sfidat me të cilat ballafaqohen, duke iu përgjigjur kërkesave të tyre, ndarjes se tregimeve të tyre dhe i lidh ato në një rrjet global. Jeni te apasionuar pas drejtësisë? A jeni i interesuar në një mundësi për të ndihmuar më tej në ndërtimin e një organizate të krijuar së fundmi të angazhuar për të mbështetur dhe për të…

Read More

Program për praktikë profesionale

Program për praktikë profesionale

Afati i aplikimit: 30 Prill 2017 Kriteret e aplikimit: Program profesional Internship Aplikantët duhet: Të mbajnë një pasaportë shqiptare dhe të jetë një banor i tanishëm i përhershëm i Shqipërisë Të kenë minimalisht tre deri në pesë vjet përvojë profesionale dhe histori të provuar të përsosmërisë profesionale dhe arritjet në ndonjë nga fushat e mëposhtme: Studimet e Arsimit, Lidershipi dhe menaxhimi, TIK dhe inovacion, Menaxhimi i Projekteve, sipërmarrje, studime të biznesit dhe të menaxhimit, inovacion dhe…

Read More
1 2 3 4 5 9