Praktikë e paguar në Belgjikë

Praktikë e paguar në Belgjikë

Përshkrimi European Foundation Centre, me qendër në Bruksel, është platformë e filantropisë institucionale me fokus në Evropë, por edhe me fokus në filantropinë globale. European Foundation Centre është një organizatë ndërkombëtare e përbëra nga 200 fondacione që punojnë në fusha të ndryshme si kultura, migrimi, shëndetësia, zhvillimi socio-ekonomik dhe punësimi, përsosmëria shkencore, të drejtat civile dhe të njeriut, mjedisi. Detyrat e praktikantit: Shkrimi i raporteve të takimeve, prezantimeve, konferencave për shtyp, etj; Korrigjimi dhe redaktimi;…

Read More