Praktikë e paguar nga Këshilli i Evropës

Praktikë e paguar nga Këshilli i Evropës

Afati i aplikimit: 31 gusht për periudhën janar-qershor të vitit vijues Kërkesat e aplikimit: Aplikantët duhet: Të jenë studentë të diplomuar ose pasuniversitarë; Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose franceze, të cilat janë gjuhët e punës të Këshillit të Evropës dhe, nëse është e mundur, njohuri themelore të gjuhës gjermane; Të jenë të sakta dhe t’i kushtojnë vëmendje detajeve, veçanërisht kur merren me shifra; Të jenë të interesuar në kontabilitet dhe…

Read More

Mundësi praktike e paguar

Mundësi praktike e paguar

Afati: vazhdon Kush mund të aplikojë: studentet e interesuar ndërkombëtar Shpërblimi: do të jetë në rangun prej 1400 – 1550 Euro në muaj në varësi të përvojave / kualifikimeve tuaja Një praktikë (3-6 muaj) në vendin P & G në Gjermani (Schwalbach aT) ju ofron mundësinë për të testuar njohuritë tuaja të marketingut dhe aftësitë e menaxhimit në situata të jetës reale dhe për të gjetur njohuri në botën e Menaxhimit të Markave në një kompani…

Read More

Praktikë e paguar nga OSBE

Praktikë e paguar nga OSBE

Afati i fundit: 1 maj 2017 Kush mund të aplikojë: studentë të diplomuar ndërmjet moshave 21 dhe 26 vjeç Bursa: përfshin shumën prej 564 euro + strehim Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë Sekretariati Ndërkombëtar i Asamblesë Parlamentare angazhon rregullisht tetë ose nëntë studentë të shkencave politike, juridike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare nga universitetet në vendet e OSBE për kërkime. Pozicionet e bursave jepen për periudha gjashtë mujore. Studentët i bashkohen Sekretariatit Ndërkombëtar për të…

Read More

Praktika të ndryshme të paguara

Praktika të ndryshme të paguara

Mjekët pa Kufinj / Médecins Sans Frontières (MSF-USA) ka kënaqësinë të shpallë Programin e paguar te praktikës. Praktikantët do të fitojnë përvojë praktike pune dhe do të mbështetesin punën e Komundikimeve, Zhvillimin, Burimet Njerëzore (si për fushën dhe zyrat), dhe departamentet ekzekutive. Praktikantët gjithashtu fitojnë një hyrje themelore në fushën e ndihmës ndërkombëtare mjekësore humanitare dhe avokimit. Të gjitha praktikat do të zhvillohet në zyrën në Nju Jork dhe do të paguhen në normën prej…

Read More

Praktikë e paguar në Gjermani

Praktikë e paguar në Gjermani

Afati i Aplikimit: 12 prill 2017 Vendndodhja: Gjermani Përfitimet: një pagesë mujore prej 1.520 €, – (bruto). Si një ndërmarrje federale, GIZ mbështet Qeverinë gjermane në arritjen e objektivave të saj në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillim të qëndrueshëm. Për operacionet e tyre në Gjermani / Bonn, ata janë në kërkim për praktikant në fushën e monitorimit, vlerësimit dhe Komunikimit të një programi multi-donatorësh në Sektorin e Energjisë. Detyra e madhe do të jetë…

Read More

Praktikë e paguar në Gjermani

Praktikë e paguar në Gjermani

Afati i aplikimit: 17 prill 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e interesuar ndërkombëtarë Vendi: VGS Gmbh – Düsseldorf Vodafone është një nga kompanitë më të mëdha botërore të telekomunikacionit dhe ofron një sërë shërbimesh, duke përfshirë komunikim zanor, mesazhe, të dhëna dhe të komunikim fiks. Qëllimi i këtij roli është për të punuar si praktikant me një fokus të veçantë në fushën e marketingut strategjik. Kriteret e aplikimit: Studimet në biznes ose ekonomi  (student…

Read More

Praktikë e paguar në Gjermani ose Austri

Praktikë e paguar në Gjermani ose Austri

Afati i aplikimit: vazhdon Kush mund të aplikojë: studentët e interesuar ndërkombëtar Shpërblimi: do të jetë në rangun e 1400 – 1550 euro në muaj në varësi të përvojave tuaja / kualifikimit Një stazh (3 – 6 muaj) në faqen P & G në Gjermani (Schwalbach at) ju ofron mundësinë për të testuar njohuritë dhe aftësitë e marketingut në situata të jetës reale dhe të merrni njohuri në botën e menaxhimit të markës në një kompani të…

Read More

Praktikë e paguar nga DHL

Praktikë e paguar nga DHL

Afati i aplikimit: 30 Maj 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e interesuar Shpërblimi: duke filluar në mes 500 euro dhe 900 euro në muaj Kriteret e aplikimit: Diplomë Bachelor, Master ose diplomë studimesh në Ekonomi, Administrim Biznesi, Logjistikë, Marketing, Menaxhim apo Biznes Ndërkombëtar; Aftësi të mira në MS-Office; Aftësi të shkëlqyera në gjuhën angleze dhe gjermane ; Aftësi të shkëlqyera analitike dhe konceptuale, si dhe një mënyrë të pavarur të punës; Kompetencë ndërkulturore, aftësi…

Read More

Program për praktikë profesionale

Program për praktikë profesionale

Afati i aplikimit: 30 Prill 2017 Kriteret e aplikimit: Program profesional Internship Aplikantët duhet: Të mbajnë një pasaportë shqiptare dhe të jetë një banor i tanishëm i përhershëm i Shqipërisë Të kenë minimalisht tre deri në pesë vjet përvojë profesionale dhe histori të provuar të përsosmërisë profesionale dhe arritjet në ndonjë nga fushat e mëposhtme: Studimet e Arsimit, Lidershipi dhe menaxhimi, TIK dhe inovacion, Menaxhimi i Projekteve, sipërmarrje, studime të biznesit dhe të menaxhimit, inovacion dhe…

Read More

Praktikë e paguar nga Kombet e Bashkuara

Praktikë e paguar nga Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: 26 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: personat e aftë në grafik dhe photo editing software Shpërblimi: 450 EUR në muaj UNSSC siguron një mjedis pune që reflekton vlerat thelbësore të Kombeve të Bashkuara: integritetin, profesionalizmin dhe respektin për diversitetin. Kolegji (UNSSC) pritet të luajë një rol të rëndësishëm në kontributin për reformën e OKB-së, zhvillimi i një kulture të përbashkët të bazuar në efektivitet, ekspertizë dhe të mësuarit e vazhdueshëm nëpërmjet…

Read More
1 2 3 4 5