Praktikë e paguar nga OSBE

Praktikë e paguar nga OSBE

Afati i fundit: 1 maj 2017 Kush mund të aplikojë: studentë të diplomuar ndërmjet moshave 21 dhe 26 vjeç Bursa: përfshin shumën prej 564 euro + strehim Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë Sekretariati Ndërkombëtar i Asamblesë Parlamentare angazhon rregullisht tetë ose nëntë studentë të shkencave politike, juridike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare nga universitetet në vendet e OSBE për kërkime. Pozicionet e bursave jepen për periudha gjashtë mujore. Studentët i bashkohen Sekretariatit Ndërkombëtar për të…

Read More

Praktika të ndryshme të paguara

Praktika të ndryshme të paguara

Mjekët pa Kufinj / Médecins Sans Frontières (MSF-USA) ka kënaqësinë të shpallë Programin e paguar te praktikës. Praktikantët do të fitojnë përvojë praktike pune dhe do të mbështetesin punën e Komundikimeve, Zhvillimin, Burimet Njerëzore (si për fushën dhe zyrat), dhe departamentet ekzekutive. Praktikantët gjithashtu fitojnë një hyrje themelore në fushën e ndihmës ndërkombëtare mjekësore humanitare dhe avokimit. Të gjitha praktikat do të zhvillohet në zyrën në Nju Jork dhe do të paguhen në normën prej…

Read More

Praktikë e paguar në Gjermani

Praktikë e paguar në Gjermani

Afati i Aplikimit: 12 prill 2017 Vendndodhja: Gjermani Përfitimet: një pagesë mujore prej 1.520 €, – (bruto). Si një ndërmarrje federale, GIZ mbështet Qeverinë gjermane në arritjen e objektivave të saj në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillim të qëndrueshëm. Për operacionet e tyre në Gjermani / Bonn, ata janë në kërkim për praktikant në fushën e monitorimit, vlerësimit dhe Komunikimit të një programi multi-donatorësh në Sektorin e Energjisë. Detyra e madhe do të jetë…

Read More

Praktikë e paguar në Gjermani

Praktikë e paguar në Gjermani

Afati i aplikimit: 17 prill 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e interesuar ndërkombëtarë Vendi: VGS Gmbh – Düsseldorf Vodafone është një nga kompanitë më të mëdha botërore të telekomunikacionit dhe ofron një sërë shërbimesh, duke përfshirë komunikim zanor, mesazhe, të dhëna dhe të komunikim fiks. Qëllimi i këtij roli është për të punuar si praktikant me një fokus të veçantë në fushën e marketingut strategjik. Kriteret e aplikimit: Studimet në biznes ose ekonomi  (student…

Read More

Praktikë e paguar në Gjermani ose Austri

Praktikë e paguar në Gjermani ose Austri

Afati i aplikimit: vazhdon Kush mund të aplikojë: studentët e interesuar ndërkombëtar Shpërblimi: do të jetë në rangun e 1400 – 1550 euro në muaj në varësi të përvojave tuaja / kualifikimit Një stazh (3 – 6 muaj) në faqen P & G në Gjermani (Schwalbach at) ju ofron mundësinë për të testuar njohuritë dhe aftësitë e marketingut në situata të jetës reale dhe të merrni njohuri në botën e menaxhimit të markës në një kompani të…

Read More

Praktikë e paguar nga DHL

Praktikë e paguar nga DHL

Afati i aplikimit: 30 Maj 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e interesuar Shpërblimi: duke filluar në mes 500 euro dhe 900 euro në muaj Kriteret e aplikimit: Diplomë Bachelor, Master ose diplomë studimesh në Ekonomi, Administrim Biznesi, Logjistikë, Marketing, Menaxhim apo Biznes Ndërkombëtar; Aftësi të mira në MS-Office; Aftësi të shkëlqyera në gjuhën angleze dhe gjermane ; Aftësi të shkëlqyera analitike dhe konceptuale, si dhe një mënyrë të pavarur të punës; Kompetencë ndërkulturore, aftësi…

Read More

Program për praktikë profesionale

Program për praktikë profesionale

Afati i aplikimit: 30 Prill 2017 Kriteret e aplikimit: Program profesional Internship Aplikantët duhet: Të mbajnë një pasaportë shqiptare dhe të jetë një banor i tanishëm i përhershëm i Shqipërisë Të kenë minimalisht tre deri në pesë vjet përvojë profesionale dhe histori të provuar të përsosmërisë profesionale dhe arritjet në ndonjë nga fushat e mëposhtme: Studimet e Arsimit, Lidershipi dhe menaxhimi, TIK dhe inovacion, Menaxhimi i Projekteve, sipërmarrje, studime të biznesit dhe të menaxhimit, inovacion dhe…

Read More

Praktikë e paguar nga Kombet e Bashkuara

Praktikë e paguar nga Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: 26 Mars 2017 Kush mund të aplikojë: personat e aftë në grafik dhe photo editing software Shpërblimi: 450 EUR në muaj UNSSC siguron një mjedis pune që reflekton vlerat thelbësore të Kombeve të Bashkuara: integritetin, profesionalizmin dhe respektin për diversitetin. Kolegji (UNSSC) pritet të luajë një rol të rëndësishëm në kontributin për reformën e OKB-së, zhvillimi i një kulture të përbashkët të bazuar në efektivitet, ekspertizë dhe të mësuarit e vazhdueshëm nëpërmjet…

Read More

Program praktike e paguar në Helsinki

Program praktike e paguar në Helsinki

Afati i aplikimit: 31 mars 2017 dhe 30 shtator të çdo viti Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë që jetojnë ose punojnë në vendet në zhvillim dhe që janë në fazat e mëvonshme të PhD Shpërblimi: pagë mujore prej 1,600 euro, grant udhëtimi, sigurim mjekësor Aplikantët duhet të jenë të regjistruar në një program PhD (doktoraturë) dhe duhe të kenë treguar aftësinë për të kryer kërkime mbi ekonomitë në zhvillim.  Programi Internship PhD u jep…

Read More

Praktikë e paguar në Gjenevë

Praktikë e paguar në Gjenevë

Trajnim – Divizioni për Bashkëpunim dhe Koordinim brenda Lëvizjes të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq Afati  i aplikimit:E hënë, 20 Mars 2017 Divizioni për Bashkëpunim dhe Koordinim brenda Lëvizjes (DIR_GEN / MOUV) të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (KNKK) ofron një praktikë të paguar për një periudhë prej një viti. Trajnimi do të fillojë në fillim të majit 2017. Divizioni për Bashkëpunim dhe Koordinim brenda Lëvizjes DIR_GEN / MOUV (në tekstin e mëtejmë Divizioni)…

Read More
1 2 3 4 5