Mundësi praktike e paguar

Mundësi praktike e paguar

Afatet e Aplikimit: Praktika e parë: 15 gusht Praktika e Pranverës: 15 Dhjetor Praktika e verës: 30 prill Rajonet e Përshtatshme: Të gjithë rajonet janë të përshtatshme Komiteti kërkon ndihmën e 2-3 praktikantëve çdo semestër për të mbështetur programet dhe operacionet e Komitetit. Individët të cilët dëshirojnë të fitojnë një gamë të gjerë të përvojave praktike dhe të mësojnë për individët dhe organizatat që formojnë të ardhmen e institucioneve financiare ndërkombëtare, inkurajohen të aplikojnë. Stazhi…

Read More

Praktikë e paguar nga Google

Praktikë e paguar nga Google

Afati i aplikimit: kontaktoni punëdhënësin për specifikat Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Shpërblimi: programi i stazhit paguhet Google ka kënaqësinë të ofrojë MBA Internship në Shangai, Kinë, Pekin, Kinë, Xinyi Qarku, Taipei City, Tajvan, Hong Kong për vitin 2017. Praktikantët duhet të jenë studentë të vitit të parë në një Master të Administrimit të Biznesit 2 vjeçar me kohë të plotë (MBA), duke u diplomuar në mes të dhjetorit 2017 dhe qershorit 2018. Kjo…

Read More

Praktikë e paguar nga Këshilli i Evropës

Praktikë e paguar nga Këshilli i Evropës

Afati i aplikimit: 31 gusht për periudhën janar-qershor të vitit vijues Kërkesat e aplikimit: Aplikantët duhet: Të jenë studentë të diplomuar ose pasuniversitarë; Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose franceze, të cilat janë gjuhët e punës të Këshillit të Evropës dhe, nëse është e mundur, njohuri themelore të gjuhës gjermane; Të jenë të sakta dhe t’i kushtojnë vëmendje detajeve, veçanërisht kur merren me shifra; Të jenë të interesuar në kontabilitet dhe…

Read More

Mundësi praktike e paguar

Mundësi praktike e paguar

Afati: vazhdon Kush mund të aplikojë: studentet e interesuar ndërkombëtar Shpërblimi: do të jetë në rangun prej 1400 – 1550 Euro në muaj në varësi të përvojave / kualifikimeve tuaja Një praktikë (3-6 muaj) në vendin P & G në Gjermani (Schwalbach aT) ju ofron mundësinë për të testuar njohuritë tuaja të marketingut dhe aftësitë e menaxhimit në situata të jetës reale dhe për të gjetur njohuri në botën e Menaxhimit të Markave në një kompani…

Read More

Praktikë e paguar nga OSBE

Praktikë e paguar nga OSBE

Afati i fundit: 1 maj 2017 Kush mund të aplikojë: studentë të diplomuar ndërmjet moshave 21 dhe 26 vjeç Bursa: përfshin shumën prej 564 euro + strehim Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë Sekretariati Ndërkombëtar i Asamblesë Parlamentare angazhon rregullisht tetë ose nëntë studentë të shkencave politike, juridike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare nga universitetet në vendet e OSBE për kërkime. Pozicionet e bursave jepen për periudha gjashtë mujore. Studentët i bashkohen Sekretariatit Ndërkombëtar për të…

Read More

Praktika të ndryshme të paguara

Praktika të ndryshme të paguara

Mjekët pa Kufinj / Médecins Sans Frontières (MSF-USA) ka kënaqësinë të shpallë Programin e paguar te praktikës. Praktikantët do të fitojnë përvojë praktike pune dhe do të mbështetesin punën e Komundikimeve, Zhvillimin, Burimet Njerëzore (si për fushën dhe zyrat), dhe departamentet ekzekutive. Praktikantët gjithashtu fitojnë një hyrje themelore në fushën e ndihmës ndërkombëtare mjekësore humanitare dhe avokimit. Të gjitha praktikat do të zhvillohet në zyrën në Nju Jork dhe do të paguhen në normën prej…

Read More

Praktikë e paguar në Gjermani

Praktikë e paguar në Gjermani

Afati i Aplikimit: 12 prill 2017 Vendndodhja: Gjermani Përfitimet: një pagesë mujore prej 1.520 €, – (bruto). Si një ndërmarrje federale, GIZ mbështet Qeverinë gjermane në arritjen e objektivave të saj në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillim të qëndrueshëm. Për operacionet e tyre në Gjermani / Bonn, ata janë në kërkim për praktikant në fushën e monitorimit, vlerësimit dhe Komunikimit të një programi multi-donatorësh në Sektorin e Energjisë. Detyra e madhe do të jetë…

Read More

Praktikë e paguar në Gjermani

Praktikë e paguar në Gjermani

Afati i aplikimit: 17 prill 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e interesuar ndërkombëtarë Vendi: VGS Gmbh – Düsseldorf Vodafone është një nga kompanitë më të mëdha botërore të telekomunikacionit dhe ofron një sërë shërbimesh, duke përfshirë komunikim zanor, mesazhe, të dhëna dhe të komunikim fiks. Qëllimi i këtij roli është për të punuar si praktikant me një fokus të veçantë në fushën e marketingut strategjik. Kriteret e aplikimit: Studimet në biznes ose ekonomi  (student…

Read More

Praktikë e paguar në Gjermani ose Austri

Praktikë e paguar në Gjermani ose Austri

Afati i aplikimit: vazhdon Kush mund të aplikojë: studentët e interesuar ndërkombëtar Shpërblimi: do të jetë në rangun e 1400 – 1550 euro në muaj në varësi të përvojave tuaja / kualifikimit Një stazh (3 – 6 muaj) në faqen P & G në Gjermani (Schwalbach at) ju ofron mundësinë për të testuar njohuritë dhe aftësitë e marketingut në situata të jetës reale dhe të merrni njohuri në botën e menaxhimit të markës në një kompani të…

Read More

Praktikë e paguar nga DHL

Praktikë e paguar nga DHL

Afati i aplikimit: 30 Maj 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e interesuar Shpërblimi: duke filluar në mes 500 euro dhe 900 euro në muaj Kriteret e aplikimit: Diplomë Bachelor, Master ose diplomë studimesh në Ekonomi, Administrim Biznesi, Logjistikë, Marketing, Menaxhim apo Biznes Ndërkombëtar; Aftësi të mira në MS-Office; Aftësi të shkëlqyera në gjuhën angleze dhe gjermane ; Aftësi të shkëlqyera analitike dhe konceptuale, si dhe një mënyrë të pavarur të punës; Kompetencë ndërkulturore, aftësi…

Read More
1 2 3 4 5