Program praktike e paguar në Londër

Program praktike e paguar në Londër

Afati i aplikimit: 2 Korrik 2017 Aktualisht po kërkohet një praktikant ndërkombëtar i programeve për një mundësi studimi 6 mujore. Kjo është një mundësi fantastike për një të diplomuar të kohëve të fundit, i cili është i pasionuar për të ndihmuar në krijimin e ndryshimeve të qëndrueshme në jetën e fëmijëve dhe dëshiron të zhvillojë një kuptim të financimit dhe granteve të zhvillimit ndërkombëtar. Ky stazh do të ofrohet në kuadër të ekipit të Menaxhmentit të Çmimeve…

Read More

Mundësi praktike e paguar në Itali

Mundësi praktike e paguar në Itali

Ftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Ekonomisë, dega Administrim Biznesi, Viti tretë Bachelor si dhe studentët në Master Profesional dega Administrim Biznesi që të aplikojnë për të realizuar praktikën mësimore në Itali në rajonin e Kalabrisë, në një nga rrjetet më të mëdhaja të fshatrave turistikë në bashkëpunim me Consorzio Operatori Turistici Alto Jonio (C.O.T.A.J) dhe nën kujdesin e deputetit të parlamemntit shqiptar Z. Fatmir Toçi. • Mundësia e zhvillimit të praktikës është në…

Read More

Praktika nga Këshilli i Evropës

Praktika nga Këshilli i Evropës

Afati i fundit i aplikimit: 31 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e diplomuar me njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose franceze, dhe, mundësisht, njohuri themelore të gjuhës gjermane Përfitimet: kompensim mujor prej rreth 720 euro në muaj ECML ofron trajnime, të cilat zgjasin përgjithësisht 6 muaj, dy herë në vit. Rekrutimi i profesionistëve të rinj nga e gjithë Evropa për t’u bashkuar me ekipin e saj për një periudhë të shkurtër,…

Read More

Praktikë e paguar nga Organizata Botërore e Tregtisë

Praktikë e paguar nga Organizata Botërore e Tregtisë

Afati i aplikimit: 31 Dhjetor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët në një disiplinë përkatëse Përfitimet: pagesa ditore prej 60 CHF Sekretariati i OBT-së mban një program  të kufizuar për studentët e universitetit pasuniversitar që dëshirojnë të fitojnë përvojë praktike dhe njohuri më të thellë të sistemit multilateral të tregtisë. Detyrat që u jepen praktikantëve kanë për qëllim të rrisin njohuritë e praktikantëve dhe të kuptuarit e OBT-së dhe të politikës tregtare në përgjithësi. Megjithatë, nevojat…

Read More

Praktikë e paguar në Hollandë

Praktikë e paguar në Hollandë

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: studentët e nivelit master në Financë me njohuri të programimit në bazat e të dhënave Përfitimet: zbritje prej 600 euro NN Investment Partners është menaxheri i aseteve të NN Group N.V., një korporatë e tregtuar publikisht. Produktet dhe shërbimet e menaxhimit të investimeve ofrohen globalisht përmes qendrave rajonale në disa vende anembanë Evropës, Shteteve të Bashkuara, Lindjes së Mesme dhe Azisë, me Holandën si qendër kryesore e investimeve….

Read More

Praktikë e paguar në Austri

Praktikë e paguar në Austri

Afati i fundit i aplikimit: 31 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e diplomuar ose postdiplomik me njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose franceze, dhe, mundësisht, njohuri themelore të gjuhës gjermane Përfitimet: kompensim mujor prej rreth 720 euro në muaj ECML ofron trajnime, të cilat zgjasin përgjithësisht 6 muaj, dy herë në vit. Rekrutimi i profesionistëve të rinj nga e gjithë Evropa për t’u bashkuar me ekipin e saj për një periudhë…

Read More

Mundësi praktike e paguar

Mundësi praktike e paguar

Afatet e Aplikimit: Praktika e parë: 15 gusht Praktika e Pranverës: 15 Dhjetor Praktika e verës: 30 prill Rajonet e Përshtatshme: Të gjithë rajonet janë të përshtatshme Komiteti kërkon ndihmën e 2-3 praktikantëve çdo semestër për të mbështetur programet dhe operacionet e Komitetit. Individët të cilët dëshirojnë të fitojnë një gamë të gjerë të përvojave praktike dhe të mësojnë për individët dhe organizatat që formojnë të ardhmen e institucioneve financiare ndërkombëtare, inkurajohen të aplikojnë. Stazhi…

Read More

Praktikë e paguar nga Google

Praktikë e paguar nga Google

Afati i aplikimit: kontaktoni punëdhënësin për specifikat Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Shpërblimi: programi i stazhit paguhet Google ka kënaqësinë të ofrojë MBA Internship në Shangai, Kinë, Pekin, Kinë, Xinyi Qarku, Taipei City, Tajvan, Hong Kong për vitin 2017. Praktikantët duhet të jenë studentë të vitit të parë në një Master të Administrimit të Biznesit 2 vjeçar me kohë të plotë (MBA), duke u diplomuar në mes të dhjetorit 2017 dhe qershorit 2018. Kjo…

Read More

Praktikë e paguar nga Këshilli i Evropës

Praktikë e paguar nga Këshilli i Evropës

Afati i aplikimit: 31 gusht për periudhën janar-qershor të vitit vijues Kërkesat e aplikimit: Aplikantët duhet: Të jenë studentë të diplomuar ose pasuniversitarë; Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose franceze, të cilat janë gjuhët e punës të Këshillit të Evropës dhe, nëse është e mundur, njohuri themelore të gjuhës gjermane; Të jenë të sakta dhe t’i kushtojnë vëmendje detajeve, veçanërisht kur merren me shifra; Të jenë të interesuar në kontabilitet dhe…

Read More

Mundësi praktike e paguar

Mundësi praktike e paguar

Afati: vazhdon Kush mund të aplikojë: studentet e interesuar ndërkombëtar Shpërblimi: do të jetë në rangun prej 1400 – 1550 Euro në muaj në varësi të përvojave / kualifikimeve tuaja Një praktikë (3-6 muaj) në vendin P & G në Gjermani (Schwalbach aT) ju ofron mundësinë për të testuar njohuritë tuaja të marketingut dhe aftësitë e menaxhimit në situata të jetës reale dhe për të gjetur njohuri në botën e Menaxhimit të Markave në një kompani…

Read More
1 2 3 4 5