Bursa për studime postdoktorale

Bursa për studime postdoktorale

Afati i fundit i aplikimit: 15 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: studiues me një specializim rajonal në Federatën Ruse ose në Evropën Juglindore Çfarë ofron bursa: Pagesën vjetore prej 40,500 USD Instituti i Studimeve Evropiane, Ruse dhe Euroaziatike (EURUS) në Universitetin Carleton mirëpret aplikimet për bursa të doktoraturës. Doktoranti do të punojë nën mentorimin e një anëtari të fakultetit në EURUS. Kriteret e aplikimit: Kandidatët duhet të kenë mbaruar me sukses dhe të depozitojnë disertacionin…

Read More