Bursa për pjesmarrje në programin CONFINTEA

Bursa për pjesmarrje në programin CONFINTEA

Afati i fundit i aplikimt: 15 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët nga çdo Shtet Anëtar i UNESCO-s Bursa përfshin: sigurimin shëndetësor, bileta e ekonomisë së kthimit, akomodimi Instituti për mësim gjatë gjithë jetës i UNESCO-s (UIL) po ofron 10 bursa  CONFINTEA për zyrtarët qeveritarë dhe përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile që punojnë në pozicione kyçe në fushën e të mësuarit për të rritur dhe arsim (ALE). Bursat janë me kohëzgjatje një mujore dhe…

Read More

Bursë për pjesëmarrje në ONCAMPUS Reading/ Art dhe Dizajn

Bursë për pjesëmarrje në ONCAMPUS Reading/ Art dhe Dizajn

Afati i aplikimit: 28 Prill 2017 Kush mund të aplikojë: i dizajnuar për studentët ndërkombëtarë që kanë përfunduar arsimin e mesëm Bursa: 50% Bursë në ONCAMPUS Reading Ky program (Undergraduate Foundation Program UFP) është projektuar për të përgatitur studentët ndërkombëtarë, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm, për hyrje në studimet universitare në Art & Dizajn në Universitetin e Reading. ONCAMPUS Reading është brenda mundësive të Londrës dhe ka një reputacion të njohur ndërkombëtarisht për cilësinë…

Read More

Thirrje për pjesëmarrje në “Forumin e Aktivizmit Rinor”

Thirrje për pjesëmarrje në “Forumin e Aktivizmit Rinor”

Në Shqipëri ashtu si edhe në shumë vende të tjera në zhvillim është me rëndësi që qytetari të jetë aktiv në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të komunitetit duke krijuar në këtë mënyrë kushtet për një demokracie të vërtetë dhe funksionale. Natyrisht që në këtë proces është me rëndësi që të rinjtë të kultivojnë prirjen për të qenë pjesëmarrës në mënyrë që të ndryshojnë pozitivisht realitetin në të cilin jetojnë. Pikërisht në këtë kuadër…

Read More