Mundësi punësimi nga Delegacioni i BE në Shqipëri

Mundësi punësimi nga Delegacioni i BE në Shqipëri

Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri ofron mundësi punësimi si Përkthyes(e)/Interpretues(e) anglisht-shqip. Kandidati i suksesshëm do të kryejë një funksion specifik pune si Përkthyes / Interpretues – ky funksion i punës mund të ndryshojë në përputhje me nevojat e Delegacionit. Funksionet e punës përfshijnë përkthimin me cilësi të lartë dhe interpretimin e rastit, si dhe shërbime të tjera mbështetëse të personelit nën menaxhimin e Shefit të Delegacionit. Vendi i punës është në Tiranë, Shqipëri. Kohëzgjatja…

Read More

Mundësi punësimi nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë

Mundësi punësimi nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë kërkon një kandidat për pozicionin e përkthyesit në Zyrën e Atasheut të Mbrojtjes (DAO). Si të aplikoni: NJOFTIM I RËNDËSISHËM: Ju DUHET të aplikoni për pozicionet e Misionit (me përjashtim të USAID-it dhe pozicionet e Korpusit të Paqes) duke përdorur formularin DS-174 (Aplikimi për punësim si personel i punësuar në nivel lokal apo anëtar i familjes). Aplikimet pa këtë formë nuk do/nuk merren parasysh. Shkarkoni Formularin e Aplikimit…

Read More

Programi GOGA për shkrimtarë dhe përkthyes

Programi GOGA për shkrimtarë dhe përkthyes

‘Selia Goga – 2017’ Selia është paracaktuar nga Shtëpia Botuese Goga, në bashkëpunim me Rrjetin TRADUKI, në bashkëpunim me Agjencinë e Librit të Sllovenisë dhe të institucioneve të tjera vendore dhe partnerët. Programi ‘Goga Residency 2017 ” mirëpret shkrimtarë fiction, poetë, përkthyes letrare, eseistë, dramaturgë dhe shkrimtarë Skenari nga Evropa Juglindore (Kroaci, Serbi, Kosovë, Bosnjë e Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoni, Bullgari, Shqipëri dhe Rumani ). Po i kushtohet në mënyrë të veçantë vëmendje shkrimtarëve…

Read More

Mundësi punësimi/ Përkthyes me kohë të pjesshme

Mundësi punësimi/ Përkthyes me kohë të pjesshme

BLG eshte nje kompani, e cila merret me nderkombetarizimin e ndermarrjeve te vogla dhe te mesme italiane ne tregun e Ballkanit, duke organizuar takime me bizneset e ketyre vendeve. Keto takime zhvillohen 2 dite ne cdo muaj Aktualisht kompania eshte ne kerkim per vajza dhe djem te cilet ndihmojne ne perkthim, perfaqesuesit e kompanive italiane qe vijne ne Shqiperi Kriteret qe kerkohen jane : italishte e folur e avancuar persona korrekte dhe serioze persona te…

Read More

Vende të lira pune/ Punonjës Social, Psikologë dhe Përkthyes

Vende të lira pune/ Punonjës Social, Psikologë dhe Përkthyes

Hyrje Tdh Shqipëri në partneritet me Tdh Greqi po zhvillon një projekt rajonal, me fokus mbrojtjen e fëmijëve të mbështetur nga konsorciumi DFID/IRC. Qëllimi i këtij projekti është të ofrojë reagim të shpejt dhe fleksibël kundrejt nevojave urgjente të identifikuara të migrantëve dhe refugjatëve minorenë, me fokus të vecantë fëmijët dhe adoleshentët e pashoqëruar (të bllokuar në lëvizje) në rajon. Projekti planifikon tre lloj ndërhyrjesh strategjike: I. Monitorim II. Plan përgatitor masash veprimi III. Ngritje…

Read More

Mundësi punësimi në Delegacionin e BE-së në Tiranë

Mundësi punësimi në Delegacionin e BE-së në Tiranë

Kjo mundësi punësimi ka lindur me Rrjetin e Informimit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, i financuar nga Bashkimi Evropian, për periudhën 1 korrik 2016- 14 janar 2017. Fillimi: 1 korrik 2016. Vendi: Tiranë, Shqipëri Pozicioni: Përkthyes Detyra: Përkthyesi do të jetë përgjegjës për ofrimin e shërbimeve të përkthimit nga gjuha shqipe në gjuhën angleze dhe anasjelltas për nevojat e komunikimit të Delegacionit të BE-së. Kompetencat kryesore: Përkthyesi duhet të ketë diplomë universitare në gjuhën angleze….

Read More

Mundësi punësimi, Përkthyes/Interpretues Anglisht-Shqip

Mundësi punësimi, Përkthyes/Interpretues Anglisht-Shqip

Kush mund të aplikojë: Përkthyes/interpretues me eksperiencë me diplomë universitare Përshkrimi Albaglobal Group shpk ofron mundësinë e punësimit: Interpretues/ Përkthyes të gjuhës Angleze. Detyrat dhe përgjegjësitë: Të ofrojë përkthime të dokumentave të shkruara, duke përfshirë dokumenta teknikë dhe ligjorë; Të korigjojë dhe redaktojë materiale të shkruara; Të ofrojë interpretime të njëpasnjëshme dhe të njëkohshme në konferenca, workshope, trajnime etj; Të kryejë detyra të tjera që mund t’i caktohen. Vendi i punës: Tiranë, Shqipëri Afati i…

Read More