Punë vullnetare në lidhje me pasuritë e patundshme

Punë vullnetare në lidhje me pasuritë e patundshme

Fondacioni Kombëtar për Ruajtjen e Historisë, në partneritet me degën e saj, Korporata Kombëtare e Investimeve të Komunitetit të Besimit (NTCIC), njofton praktikën e Tony Goldman për Diversitetin në Ruajtjen dhe Zhvillimin e Komunitetit. Tony Goldman ishte një anëtar themelues i bordit të Trustit Kombëtar dhe NTCIC, dhe dihet se ka krijuar një trashëgimi të diversitetit dhe përfshirjes. Trajnimet e Trustit Kombëtar janë mundësi afatshkurtra, të vullnetshme të të mësuarit eksperimental, pa pritje të punësimit…

Read More

Kurs online falas mbi zhvillimin e pasurive të patundshme

Kurs online falas mbi zhvillimin e pasurive të patundshme

Në këtë kurs pesë javor, aplikantët do të shqyrtojnë zhvillimin e pasurive të patundshme shoqërore, duke përfshirë rolin e vlerësimit të ndikimit dhe konsultimin publik. Ky kurs do të fillojë më 5 korrik 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 3-5 orë/javë Tema: Shkencat shoqërore Institucioni: Massachusetts Institute of Technology dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 5 korrik 2017 Kërkesat e aplikimit: Disa njohuri për mikroekonominë bazë dhe politikën urbane rekomandohen, por nuk…

Read More