Trajnim i ofruar nga OSBE në Tiranë

Trajnim i ofruar nga OSBE në Tiranë

Afati i aplikimit: 13 gusht 2017, 23:59 Ora e Evropës Qëndrore Kush mund të aplikojë: pjesëmarrësit e moshës 18-24 vjeç, që vijnë nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia dhe Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë Vendi: 13-17 shtator 2017 në Tiranë, Shqipëri Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Zyrës së Bashkëpunimit Rinor Rajonal (RYCO) ka nisur një konkurs për “Trail Rinia:” promovimin e vlerave të OSBE-së në Ballkanin Perëndimor…

Read More

Mundësi punësimi nga OSBE

Mundësi punësimi nga OSBE

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: kandidatët nga shtetet anëtare të OSBE-së Përfitimet: Paga totale prej 4,857 Euro Sekretariati i OSBE-së po ka hapur aplikimet për pozicionin e  Zyrtarit të Komunikimit të Avancuar në Vjenë, Austri. Seksioni i Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Mediat (COMMS) mbështet dhe këshillon Sekretarin e Përgjithshëm dhe Kryesinë e OSBE-së mbi aktivitetet e tyre të mediave dhe marrëdhënieve me publikun dhe informon publikun për punën e OSBE-së përmes mediave…

Read More

Mundësi punësimi nga OSBE

Mundësi punësimi nga OSBE

Seksioni i Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Mediat (COMMS) mbështet dhe këshillon Sekretarin e Përgjithshëm dhe Kryesinë e OSBE-së mbi aktivitetet e  mediave dhe marrëdhënieve me publikun dhe informon publikun për punën e OSBE-së përmes mediave të shkruara dhe online dhe aktiviteteve të informimit publik. COMMS shërben gjithashtu si pikë qendrore për deklaratat publike nga institucionet e OSBE-së dhe operacionet në terren. COMMS prodhon dhe shpërndan njoftime për shtyp, materiale informacioni dhe publikime të rregullta, mban…

Read More

Mundësi punësimi në Gjykatë

Mundësi punësimi në Gjykatë

Periudha e Aplikimit 23 maj – 6 qershor 2017 Projekti i USAID-it “Drejtësi për të gjithë” dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri kërkojnë Aplikantë për një pozicion të përkohshëm si Punonjës/e Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat. Kohëzgjatja e shërbimit do të jetë gjashtë muaj. Punonjësi do të jetë përgjegjës për informimin e vizitorëve të gjykatës rreth masave dhe rregullave të brendshme të gjykatës në kuadrin e Nismës Për një Drejtësi pa Vonesa të…

Read More

Mundësi punësimi nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri

Mundësi punësimi nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri

Je i interesuar për një përvojë pune me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri? Apliko brenda datës 10 prill 2017 për një pozicion afatshkurtër si Këshilltar Vendas për Marrëdhëniet me Publikun. Kriteret e aplikimit: Diplomë në gazetari ose ndonjë degë tjetër të ngjashme në terren – M.A. në komunikimin organizativ është përparësi; 2 vjet përvojë minimale e punës profesionale në media, marrëdhëniet publike ose ndonjë fushë tjetër përkatëse; Përvojë të dëshmuar në lidhje me agjencitë dhe institucionet…

Read More

Konkurs për videot më të mira

Konkurs për videot më të mira

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri në bashkëpunim me Koordinatorin Kombëtar kundër Korrupsionit fton të rinjtë e interesuar nga universitetet dhe shkollat e mesme të gjithë Shqipërisë tu japin zë mendimeve të tyre përmes videosh ku i thonë JO korrupsionit në Shqipëri. Ky konkurs klipesh që do të mbahet midis të rinjve nga universitetet dhe shkollat e mesme zhvillohet në kontekstin e veprimtarive të organizuara nën projektin e zbatuar nga Prezenca me titull “Mbështetje masave kundër…

Read More

Mundësi punësimi për një projekt të USAID dhe OSBE-së në Lezhë

Mundësi punësimi për një projekt të USAID dhe OSBE-së në Lezhë

Periudha e Aplikimit: deri më 20 korrik 2016 Projekti i USAID-it “Drejtësi për të gjithë” dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri kërkojnë aplikantë për një pozicion të përkohshëm si Punonjës/e Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë. Kohëzgjatja e shërbimit do të jetë gjashtë muaj. Punonjësi/ja do të jetë përgjegjës/e për informimin e vizitorëve të gjykatës rreth masave dhe rregullave të brendshme të gjykatës në kuadrin e Nismës Drejtësi pa Vonesa të OSBE/USAID si dhe…

Read More

Konkurs për Ese mbi Anti-korrupsionin nga OSBE

Konkurs për Ese mbi Anti-korrupsionin nga OSBE

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ju fton të merrni pjesë në një Konkurs Esesh për të shprehur pikëpamjet tuaja për mënyrën si të luftojmë korrupsionin në Shqipëri dhe si të planifikojmë një shoqëri të lirë prej tij. Konkursi ka si synim t’i nxisë të rinjtë të mendojnë në lidhje me pasojat e korrupsionit, efektet negative të tij në shoqëri, dhe të krijojnë tolerancë zero për sjelljet jo etike dhe korrupsionin. Ky konkurs idesh që do…

Read More