Mundësi punësimi/ Koordinator programi në OJF

Mundësi punësimi/ Koordinator programi në OJF

Pozicioni:                                 Koordinator/e Programi Punëdhënës:               CRCA Shqipëri Kohëzgjatja:                1 vit (3 muaj provë) CRCA është një organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse, e cila punon për të promovuar respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, për t’i mbrojtur ata nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi, për të zhvilluar të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve në Shqipëri dhe për të rritur pjesëmarrjen e tyre në nivelin kombëtar dhe lokal, nëpërmjet lobimit dhe avokatësisë,…

Read More

OJF – Biznes speed-dating

OJF – Biznes speed-dating

Partnerët Shqipëri prej një viti po zbaton një prej nismave më inovatore në drejtim të zhvillimit të kapaciteteve të OJFve (që veprojnë në fushën e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe qeverisjes së mirë, respektimit të të drejtave të njeriut etj), për të identifikuar modele të reja biznesi në funksion të gjenerimit të të ardhurave duke siguruar qëndrueshmëri financiare e pavarësi nga burimet e zakonshme të financimit, për një impakt më të madh në komunitetet…

Read More

Mundësi punësimi/ Këshilltar teknik i programit të rinisë në Tiranë

Mundësi punësimi/ Këshilltar teknik i programit të rinisë në Tiranë

Afati pёr aplikim: 6 Dhjetor 2016 Vendi i punës: Shqipëri Organizata: WVA&K Lloji i punёs: Punonjës OJF-je Punë me kohë të plotë në zyrën kombëtare. Kohëzgjatja: 1-2 vite Synimi i pozicionit: Të drejtojë me efektivitet objektivat strategjike të programit të Rinisë. WVA&K synon të zbatojë të menduarin më të fundmë lidhur me praktikat më të mira per programin e të Rinjve duke përfshirë integrimin e zhvillimit me advokimin gjë që do të garantojë një qasje bazuar në të…

Read More