Apliko për çmimin kombëtar “Mësuesi i vitit”

Apliko për çmimin kombëtar “Mësuesi i vitit”

NOMINO NJË MËSUES / NOMINO VETEN Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri në bashkëpunim me Varkey Foundation organizojnë për herë të parë në Shqipëri Çmimin Kombëtar “Mësuesi i vitit” për vitin 2018. Aplikimi do të bëhet i gjithi online dhe ka disa seksione. Çdokush që aplikon duhet të hapë një llogari të tij/saj dhe më pas të hedh të…

Read More