Mundësi praktike në Danimarkë

Mundësi praktike në Danimarkë

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) po ofron stazh në zyrën nordike në Danimarkë. Praktikantët duhet të kenë njohuri për çështjet e zhvillimit dhe veçanërisht për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese (SRHR). Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program internship. Ky është një program praktik i papaguar. Fusha e praktikës: Praktika ofrohet në fushat e Shkencave Politike / Marrëdhënieve Ndërkombëtare / Studimeve të Zhvillimit / Shëndetit Publik / Komunikimit, ose…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Angli

Mundësi studimi me bursë në Angli

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Staffordishre, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për stafin akademik të UT-ës për trajnim dhe për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; – Shkëmbimin e stafit akademik për trajnim. Nivelet…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Greqi

Mundësi studimi me bursë në Greqi

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Aegean në Greqi. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Aegean në Greqi, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e nivelit Master dhe PhD të UT-ës. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve të nivelit Master për Research; – Shkëmbimin e studentëve të nivelit PhD për Research. Kohëzagjatja e bursave: – Shkëmbimi…

Read More

Mundësi praktike në studio ligjore

Mundësi praktike në studio ligjore

Qendra e Karrierës Fakulteti i Drejtësisë në bashkëpunim me Studion Ligjore Isufi International Law ka hapur një mundësi Internshipi për studentët e Fakultetit të Drejtësisë për një periudhë 3 mujore. Studentët duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë: 1.të kenë njohuri te fushes ligjore dhe financiare 2. të kenë njohuri të legjislacionit në fushën e sigurimeve 3. te kenë aftësi të mira kërkuese(research) 4. të jenë njohës të gjuhës Angleze Afati i fundit i aplikimit…

Read More

Mundësi punësimi në Durrës

Mundësi punësimi në Durrës

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave…

Read More

Mundësi për Artistët e Rinj

Mundësi për Artistët e Rinj

Mundësi për Artistët e Rinj hOMe’s ka si synim promovimin dhe afirmimin e artistëve të rinj, të të gjitha fushave të artit si musikë, pikturë, skulpturë, balet, aktrim dhe design, duke funksionuar si lehtësues për t’i gjetur atyre hapsira ku mund të shfaqin krijimet e tyre nëpërmjet eventeve të tilla si: eksopzita, koncerte, stand-up comedy, etj dhe në të njëjtën kohë, krijimin e rrejteve për ta brenda dhe jashtë vendit. Ftohen të gjithë artistët e…

Read More

Organizim në Turqi me temë “Mundësi Globale në Biznes dhe Investime”

Organizim në Turqi me temë “Mundësi Globale në Biznes dhe Investime”

Afati përfundimtar i aplikimit: 1 Prill 2017 Kush mund të aplikojë: pjesëmarrës nga e gjithë bota Vendi ku do të zhvillohet: 9-14 prill 2017 në Stamboll, Turqi Gobi (Mundësitë Globale në Biznes dhe Investime), i cili do të organizohet mes 9-14 prill 2016 në “ITU Mustafa Kemal Amphi”; pret kultura krejtësisht të ndryshme nga mbi 30 vende dhe lejon të dëgjohen zërat e emrave kryesorë të sektorëve të ndryshëm në të gjithë botën. Gobi (Mundësitë…

Read More

Mundësi praktike në OJF

Mundësi praktike në OJF

Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” është një organizatë, jo-fitimprurëse. Rrjeti i Grave “Barazi në Vendimmarrje” është rrjeti i grave aktive në partitë politike, në shoqërinë civile dhe në Media, e themeluar në 2008 nga një grup i grave, pjesë e Programit të NDI “Zhvillimi Liderve të rinj politik – Gratë në Advokaci”. 90% e anëtarëve të Rrjetit janë gra aktive në politikë nga i gjithë spektri politik në Shqipëri, duke ruajtur ekuilibrin e partive…

Read More

Mundësi praktike në Institutin e Studimeve Politike në Tiranë

Mundësi praktike në Institutin e Studimeve Politike në Tiranë

Instituti i Studimeve Politike është një organizatë ne fushën e studimeve politike në Shqipëri, me seli qendrore në Tiranë që ka për objektiv monitorimin e proceseve politike të demokratizimit, aktivitetin e institucioneve politike dhe kushtetuese, edukimi politik si dhe studimet në fushën politike dhe juridike që lidhen me përfaqësimin, vendimmarrjen dhe llogaridhënien. Në kuadër të një projekti rajonal mbi demokracinë e brendshme dhe partitë politike, si dhe tematika të tjera të ngjashme, ISP kërkon të…

Read More

Mundësi praktike në Deloitte Albania

Mundësi praktike në Deloitte Albania

Deloitte Albania është në kërkim për praktikantë në Departamentin e Konsulencës brenda Ekipit të Sektorit Publik. (Afati i fundit 30 qershor) Profili i kandidatit Të jetë i sapodiplomuar ose profesionist i ri (1 ose 2 vite eksperiencë pune). Përvoja të mëparshme pune ose Master në një fushë relevante do të konsiderohet avantazh Të ketë njohuri të forta (akademike ose profesionale) në Ekonomi, Juridik ose Administrim Biznesi. Performanca e mirë akademike do të konsiderohet një avantazh…

Read More
1 2 3