Program praktike në OJF

Program praktike në OJF

Qëndra ACT for SOCIETY hap thirrjet intership për periudhen Janar-Qershor 2019. Të gjithë të rinjtë, që kanë dëshirë të bëhen pjesë të programit tonë të internshipeve të plotësojnë formularin e mëposhtëm deri më 4 Janar 2019. Internshipet janë të një periudhe 3-6 mujore dhe shërbejnë që të rinjtë të fitojnë eksperiencë praktike në fushat e tyre të punës. Internshipet e ofruara janë një mundësi e mirë për të gjithë studentët bachelor, master apo që kanë…

Read More

Mundësi praktike pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Mundësi praktike pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit

THIRRJE PËR INTERNSHIP Kohëzgjatja: 3 muaj Afati i fundit për aplikim: 9 Mars 2018 Numri i praktikantëve: 2 (dy) Adresa: Rr. Brigada VIII, Pll. Tekno Projekt, Shk.2, Ap.10, Kati 6 Tirana, Albania Komiteti Shqiptar i Helsinkit hap aplikimet për praktikant/e. KShH i bën thirrje gjithë të rinjve që dëshirojnë të angazhohen në mbrojtje të të drejtave të njeriut, të bëhen pjesë e programit të internshipit. Praktika do të zhvillohet pranë zyrave të Komitetit Shqiptar të…

Read More

Mundësi praktike në Bankë

Mundësi praktike në Bankë

Qendra e Karrierës së Fakultetit të Ekonomisë, në vijim të bashkëpunimit me International Commercial Bank sh.a ju mundëson program internshipi! International Commercial Bank sh.a operon në tregun shqiptar për një periudhë prej 20 vjetësh. Aktualisht Banka kërkon Praktikantë në rrethin Tiranë. Kriteret për profilet e praktikantëve janë renditur si më poshtë: Profili : Praktikant pranë Shërbimit në Degë Raporton te : Drejtuesi i Operacioneve të Degës Kohëzgjatja: 3- 6 Muaj Orët: 4- 5 orë/ditë Përgjegjësitë…

Read More

Mundësi praktike nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit

Mundësi praktike nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit

Kohëzgjatja: 3 muaj Afati i fundit për aplikim: 31 Gusht 2017 Komiteti Shqiptar i Helsinkit hap aplikimet për praktikant/e. KShH i bën thirrje gjithë të rinjve që dëshirojnë të angazhohen në mbrojtje të të drejtave të njeriut, të bëhen pjesë e programit të internshipit. Praktika do të zhvillohet pranë zyrave të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ku interni/ja duhet të angazhohet rreth 18 orë në javë. Internshipi zgjat 3 muaj dhe është i papaguar. Kërkesat që…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Greqi

Mundësi studimi me bursë në Greqi

Shtyhet thirrja për bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi. Në kuadër të Programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e nivelit Master /PhD të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për shkrimin/hulumtimin e tezës së tyre; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Master; Kohëzagjatja e bursave: -3…

Read More

Mundësi studimi me bursë

Mundësi studimi me bursë

Afati i aplikimit: 30 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Bursa ofron: £ 2,500 Për pranimin e sezonit të shtatorit 2017, Universiteti Plymouth ka kënaqësinë të ofrojë 10 bursa në bazë merite për studentët ndërkombëtarë. Këto bursa janë në dispozicion për ndjekjen e programit master. Universiteti Plymouth ofron një gamë të mbështetjes financiare për të ndihmuar aplikuesit gjatë kohës së tyre me Universitetin. Universiteti Plymouth është një universitet publik i bazuar kryesisht në…

Read More

Mundësi aplikimi për projektet e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri

Mundësi aplikimi për projektet e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri

Ftohen organizatat e shoqerise civile,akademike dhe individe te interesuar: Projekti për demokracinë vendore (ReLOaD) fton organizatat e shoqërisë civile, akademikë, individë të interesuar të aplikojnë për tu bërë pjesë e Grupit Këshillimor pranë këtij projekti. Kjo strukturë do të ketë rol këshillues brenda projektit me synim forcimin e demokracisë vendore në Shqipëri nëpërmjet krijimit të një mjedisi nxitës për organizatat e shoqërisë civile në nivel vendor. Per me shume informacione klikoni këtu:

Read More

Takim informues për studimet me bursë

Takim informues për studimet me bursë

Takim informues mbi Bursat Erasmus + Ju ftojmë të gjithëve të bëheni pjesë në Takimin informues mbi Bursat Erasmus +. Ditën e Martë datë 23 Maj 2017 ora 14:00 – 15:00 në sallën Aula Magna 001 Fakulteti i Shkencave Sociale do të mbahet një seancë informuese nga specialistët e bursave të programit Erasmus+. Kjo seancë ka si qëllim informimin e studentëve lidhur me mënyrën e aplikimit, dokumentacionin e nevojshëm dhe të gjithë hapat e tjerë…

Read More

Mundësi financimi për projekte mbi biodiversitetin

Mundësi financimi për projekte mbi biodiversitetin

Afati i aplikimit: 5 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: çdo institucion nga çdo vend Grantet: Shuma totale prej rreth 600,000 USD The Future Earth aktualisht po pranon propozime për kërkimin e biodiversitetit për qëndrueshmërinë globale, “Programi për Grantet e hershme të Granteve që Avancojnë Shkencën e Qëndrueshmërisë ose Pegazin – Biodiversiteti dhe Pasuritë Natyrore”. Kjo nismë është financuar pjesërisht nga Programi i Shkencës i Fondacionit Gordon dhe Betty Moore dhe Fondacioni NOMIS. PEGASuS administrohet…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Signapor

Mundësi studimi me bursë në Signapor

Afati i aplikimit: 1 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Çmime: përkrahje e plotë e taksave për shkollim, pagesa mujore, kompensim një herë, grant një herë për udhëtim Çmimi i Singaporit për Diplomimin Ndërkombëtar (SINGA) është një bashkëpunim në mes të Agjencisë për Shkencë, Teknologji dhe Kërkime (A * STAR), Universitetit Teknologjik Nanyang (NTU), Universitetit Kombëtar të Singaporit (NUS) dhe Universitetit të Teknologjisë dhe Dizajnit të Singaporit (SUTD). Ph.D. Trajnimi do të kryhet në…

Read More
1 2 3