Mundësi studimi me bursë në Australi

Mundësi studimi me bursë në Australi

Universiteti Kombëtar Australian ka hapur aplikimin për një numër bursash PhD në dispozicion për studentët Australian dhe ndërkombëtar. Bursa ka një vlerë prej $ 26,392 në vit pa taksa, në pagesa dy javore. Bursat jepen për tre vjet me orar të plotë, me një shtyrje të mundshme gjashtë mujore. ANU është një universitet udhëheqës botëror në kryeqytetin e Australisë, Canberra. Vendndodhja tregon historinë e tyre unike, lidhjet me qeverinë australiane dhe qëndrimin e veçantë si…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Signapor

Mundësi studimi me bursë në Signapor

Afati i aplikimit: 1 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Çmime: përkrahje e plotë e taksave për shkollim, pagesa mujore, kompensim një herë, grant një herë për udhëtim Çmimi i Singaporit për Diplomimin Ndërkombëtar (SINGA) është një bashkëpunim në mes të Agjencisë për Shkencë, Teknologji dhe Kërkime (A * STAR), Universitetit Teknologjik Nanyang (NTU), Universitetit Kombëtar të Singaporit (NUS) dhe Universitetit të Teknologjisë dhe Dizajnit të Singaporit (SUTD). Ph.D. Trajnimi do të kryhet në…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Universitetin e Bolonjës

Mundësi studimi me bursë në Universitetin e Bolonjës

Afati i fundit i aplikimit: 29 maj 2017 Kush mund te aplikojë: aplikantët e të gjitha kombësive Bursa përfshin: Shumën bruto vjetore prej 13,600 euro Universiteti i Bolonjës po ofron ciklin e 33-të të programit të bursave PhD për vitin akademik 2017/2018. Universiteti i Bolonjës, i themeluar në vitin 1088, ishte universiteti i parë dhe është më i vjetri në botë. Ishte vendi i parë i studimit që përdorte termin universitar për korporatat e studentëve dhe…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Gjermani

Mundësi studimi me bursë në Gjermani

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani për vitin akademik 2017-2018. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Eberswalde, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e nivelit Bachelor dhe Master të UT-ës. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Danimarkë

Mundësi studimi me bursë në Danimarkë

Niveli i kursit: Bursë është në dispozicion për ndjekjen e programit PhD. Degët e studimit: Bursa jepet në Rreziqet e Sigurisë për Sistemet Cyber-Fizike. Çmimi i bursave: Universiteti ofron një punë interesante dhe sfiduese në një mjedis ndërkombëtar që fokusohet në edukimin, hulumtimin, këshillat shkencore dhe inovacionin, të cilat kontribuojnë në rritjen e ekonomisë dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Ata përpiqen për përsosmëri akademike, respektin kolegjial dhe lirinë e shkaktuar nga përgjegjësia. Universiteti Teknik i…

Read More

Studime me bursë në SHBA

Studime me bursë në SHBA

Afati i aplikimit: 15 dhjetor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Përfitimet: bursat AU EGL mbulojnë të gjitha shpenzimet e AU të llogaritshme Universiteti Amerikan ka hapur aplikimet për bursën emergjente të lidershipit global. Kjo bursë është e hapur për studentët ndërkombëtarë për të ndjekur programin universitar. Bursa e Zhvillimit Udhëheqës Global i AU-së promovon aksesin dhe mundësitë arsimore duke rritur diversitetin ndërkombëtar. Kriteret e aplikimit: Mund të aplikojnë: Studentët ndërkombëtarë të cilët kanë kapërcyer…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Turqi

Mundësi studimi me bursë në Turqi

Afati i aplikimit:31 mars, 2017 Aplikimet janë të hapura për Bursat Turkiye Burslari 2017. Bursat ofrohetn për kandidatët që dëshirojnë të studiojnë në nivel Ba të studimeve në Turqi. Përveç kësaj për tu ofruar studentëve mundësi të arsimit në cilësi ndërkombëtare, Turqia gjithashtu ofron një pasuri të njohurive, përvojës dhe ekspertizës, dhe hap dyert për arsimin parauniversitar për studentët e suksesshëm ndërkombëtarë nga e gjithë bota. Çfarë mbulon bursa: Pagesë mujore; Tarifën e plotë shkollimit;…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Itali

Mundësi studimi me bursë në Itali

Afati i aplikimit: 27 Prill 2017 Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion për të ndjekur programin e doktoraturës.   Bursa mund të merret në Itali Kriteret e aplikimit: Kandidatët në posedim të kërkesave të mëposhtme, pavarësisht nga mosha apo kombësia, mund të aplikojnë për të marrë pjesë në konkurs: “Diplomë” ose “Master” (shkalla cikli i dytë); ose diplomë e dhënë sipas sistemit ( “Ordinamento”) në vend prezantuar para me Dekret ministerial (D.M.) nr. 509…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Mbretërinë e Bashkuar

Mundësi studimi me bursë në Mbretërinë e Bashkuar

Bursat e mbulimit të plotë të tarifave të shkollimit jepen për aplikantët me një rekord shumë të mirë akademik duke filluar një kurs pasuniversitar në shtator 2017. Nxënësit e të gjitha shtetësive kanë të drejtë të aplikojnë për këtë bursë. Qëllimi i bursës është të mundësojë dhe të inkurajojë studentët e aftë nga çdo kombësi. Kandidatët e interesuar duhet të kontaktojnë shkollën e duhur për disiplinën e tyre për informacion në lidhje me afatet e aplikimit dhe,…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Universitetin Bridgeport

Mundësi studimi me bursë në Universitetin Bridgeport

Afati I përfundimit: 1 Prill 2017 Kush mund te aplikoje? Studentët ndërkombētarë Bursa përfshin: mbulimin e plotē të kostos së shkollimit dhe akomodimin. Bursat jepen për studime në Universitetin e Bridgeport (Bridgeport University) Pranueshmëria Aplikantët duhet të kenë aftësi të plotë të gjuhës angleze dhe të kenë ekuivalentin e një note të përgjithshme mesatare (GPA) 3.5  ose më e lartë në një shkallë prej 4. Përzgjedhja përfundimtare do të bëhet në bazë të potencialit të…

Read More
1 2