Mundësi studimi me bursë në Londër

Mundësi studimi me bursë në Londër

Afati i aplikimit: 17 nëntor 2017 Kush mund të alikojë: studentet ndërkombëtare femra Bursa ofron: 20,000 GBP Shkolla e Biznesit Imperial College tani është duke pranuar aplikimne për Bursat Ekzekutive MBA “Gratë frymëzuese” duke filluar nga shkurti 2018. Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program bursash. Kriteret e aplikimit: Kandidatët e suksesshëm do duhet të demonstrojnë arritje të jashtëzakonshme akademike dhe përsosmëri profesionale. Informacioni i dhënë në aplikimin tuaj origjinal në program,…

Read More

Mundësi studimi me bursë

Mundësi studimi me bursë

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët që tashmë kanë një doktoraturë Çfarë ofrohet: një shumë prej 86.600 dollarë The Princeton Society of Fellows, një grup ndërdisiplinar shkencëtarësh në shkencat humane, shoqërore dhe shkencat natyrore të përzgjedhura, ka hapur aplikimet për konkursin e Fellowship 2018-2021. Kriteret e aplikimit: Mund të aplikojnë: A) Aplikantët që kanë një doktoraturë në kohën e aplikimit: Ju duhet të keni marrë diplomën tuaj mes 1 janarit 2016 dhe…

Read More

Studime me bursë në Administrim Biznesi

Studime me bursë në Administrim Biznesi

Afati: Afati i aplikimit të bursës është 31 gusht 2017. Bursa i jepet një personi që pritet të shërbejë si ambasador i mirë për Suedinë, nëpërmjet udhëheqjes së tij / saj dhe zhvillimit të përgjegjshëm të biznesit. Rreth Universitetit: Instituti i Kërkimeve Ekonomike i Stokholmit (SCERI) në Shkollën e Stokholmit të Ekonomisë është një institucion prestigjoz që promovon studimet dhe hulumtimet e ekonomisë në Kinë. Niveli i Diplomës: Bursa është në dispozicion për të ndjekur…

Read More

Bursat e Unibasë për mbulimin e shpenzimeve të studimeve

Bursat e Unibasë për mbulimin e shpenzimeve të studimeve

Afati i aplikimit: 16 korrik 2017 Kush mund të aplikojë: studentët e regjistruar në një universitet që aktualisht paguajnë qira Bursë: 10 bursa secili me vlerë prej 2000 euro Bursa e Unibasë është në dispozicion për aplikantët studentë dhe fushata do të zgjasë nga 24 prilli 2017 deri më 16 korrik 2017. Ka gjithsej 10 bursa, secila me vlerë prej 2000 euro dhe pjesa më e mirë është se ato mund të përdoren të gjitha…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Itali

Mundësi studimi me bursë në Itali

Grantet e Fondacionit Gini për Studentët e Huaj në Itali, 2017 Universiteti i Padovës Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017 Kush mund të aplikojë: kushdo që planifikon të ndjekë një periudhë studimi dhe / ose specializimi në Departamentet e Universitetit të Padovës në fushat shkencore të bujqësisë, inxhinierisë ose shkencave matematike, fizike dhe natyrore për një periudhë prej së paku gjashtë muajsh Granti: Euro 11,000.00 bruto, duke përfshirë kostot e udhëtimit Fondacioni Gini po jep…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Australi

Mundësi studimi me bursë në Australi

Universiteti i Teknologjisë Sydney është një universitet publik në Sydney, Australi. Universiteti u themelua në formën e tij të tanishme në vitin 1988, megjithëse origjina e tij ishte në vitet 1870. Është pjesë e Rrjetit Teknologjik Australian të universiteteve. Aplikantët, gjuha e parë e të cilëve nuk është anglisht, zakonisht kërkohet të ofrojnë dëshmi të aftësisë në gjuhën angleze në nivelin më të lartë të kërkuar nga Universiteti. Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Itali

Mundësi studimi me bursë në Itali

Afati i fundit i aplikimit: 19 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: bursat janë të hapura për studentët e diplomuar në universitetet e huaja Bursa ofron: Shumën totale vjetore prej 13,638 Euro Programi i Universitetit të Triestës në Fizikë është duke pranuar aplikime për 13 bursa Ph.D., njëra prej të cilave është financuar nga ICTP për aplikantët nga vendet në zhvillim për një vit akademik 2017-2018. Për më shumë se 50 vjet, Qendra Ndërkombëtare për…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Britani

Mundësi studimi me bursë në Britani

Afati i fundit i aplikimit: 31 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët ndërkombëtarë Përfitimet: bursa për studime të nivelit universitar dhe pasuniversitar Universiteti Cardiff ofron bursat ndërkombëtare për studentët ndërkombëtarë për vitin 2017. Bursat janë në dispozicion për të ndjekur studimet universitare dhe pasuniversitare. Qëllimi i krijimit të Universitetit Cardiff ishte transformimi i arsimit të lartë publik për të përmirësuar cilësinë dhe efikasitetin e mësimdhënies dhe të mësuarit, duke krijuar një institucion të lartë…

Read More

Mundësi studimi me bursë

Mundësi studimi me bursë

Afati i fundit i aplikimit: 18 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë dhe Vietnamese mund të aplikojnë Bursa: mbulon deri në 100% tarifat e shkollimit dhe shpenzimet e jetesës Misioni i USTH është të sigurojë një burim njerëzor me cilësi të lartë në Shkencë dhe Teknologji që shërben për zhvillimin e kërkimit dhe transferimit të teknologjisë, për kërkesën e zhvillimit socio-ekonomik të Vietnamit dhe njëkohësisht duke bërë të gjitha përpjekjet për t’u bërë…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Spanjë

Mundësi studimi me bursë në Spanjë

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018. Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Alemerias në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e UT-së për studime, për vitin akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor (studentët duhet të…

Read More
1 2