Mundësi punësimi si koordinator projekti

Mundësi punësimi si koordinator projekti

Njoftim pune: Koordinator/e projektesh Shoqata “Together for Life” është një organizatë jofitimprurëse e cila ka si mision të promovojë dhe mbrojë të drejtat e njeriut, sidomos të shtresave të margjinalizuara duke ofruar mbrojtje, shërbime dhe programe me qëllim integrimin e tyre në jetën shoqërore. Ata kërkojnë një koordinator/e projekti të përgjegjshëm, i/e cili/a do të zbatojë, drejtojë dhe organizojë aktivitetet e projektit në bashkëpunim me dhe nën drejtimin e menaxherit të projekteve, duke synuar për…

Read More

Mundësi punësimi nga USAID

Mundësi punësimi nga USAID

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Projektit të USAID-it “Drejtësi për të Gjithë” dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kërkohen kandidatë të kualifikuar për dy pozicionet e mëposhtme: Pozicioni: Ndihmës/e pranë Kryetares së Gjykatës Kohëzgjatja e shërbimit: Fillimisht me një afat 6 mujor Kualifikimet Minimale: –Diplomë Master në Drejtësi –Praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën; –Njohuri shumë të mira të rregullave dhe procedurave të funksionimit të gjykatave; –Aftësi shumë të…

Read More

Mundësi punësimi në Lezhë

Mundësi punësimi në Lezhë

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Projektit të USAID-it “Drejtësi për të Gjithë” dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kërkohen kandidatë të kualifikuar për dy pozicionet e mëposhtme: Pozicioni: Nëpunës Gjyqësor për Marrëdhëniet me Median dhe Publikun Kohëzgjatja e shërbimit: Fillimisht me një afat 6 mujor Kualifikimet Minimale: –Diplomë Master në Drejtësi ose Shkenca Komunikimi/ Gazetari; –Praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën; –Njohuri shumë të mira të rregullave dhe procedurave…

Read More

Mundësi punësimi në Kanada

Mundësi punësimi në Kanada

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: kandidatët nga e gjithë bota Çfarë ofrohet: bursë vjetore prej 25,000 USD Universiteti i Otavës ka hapur aplikimet për pozicionet PhD për aplikantët nga e gjithë bota. Universiteti kërkon një student të diplomuar të doktoraturës shumë të kualifikuar dhe të motivuar për të punuar në një projekt hulumtimi të titulluar “Modulimi i mikrobiotës së gutit të njeriut duke përdorur psikobiotikë” Nga Dr. Riadh Hammami. Qëllimi i pozitës…

Read More

Vend i lirë pune në Tiranë

Vend i lirë pune në Tiranë

ADISA ka shpallur disa vende vakante pranë zyrave qendrore të saj. Pozicioni vakant aktual është ai i Përgjegjësit të Sektorit të IT dhe Sistemeve (Databaza). Kriteret e pozicionit: Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në shkenca Informatike, Ekonomike dhe Shkenca Ekzakte (profilet e preferuara: Shkenca Informatike / Informatike Ekonomike). Diploma e nivelit Bachelor duhet të jetë në të njëjtën fushë me atë të masterit. Njohuri në fushën e legjislacionit…

Read More

Mundësi punësimi në Tiranë

Mundësi punësimi në Tiranë

ADISA ka shpallur disa vende vakante pranë zyrave qendrore të saj. Pozicion i lirë është ai i Përgjegjësit të Sektorit Juridik. Kriteret e pozicionit: Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në Shkenca Juridike. Njohuri nga Ligji nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”. Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative. Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh…

Read More

Mundësi punësimi nga USAID

Mundësi punësimi nga USAID

Pozicioni i punës: Arkitekt Punësimi: Me kohë të pjesshme CEED Albania është një organizatë vendase e cila po implementon në Shqipëri projektin “Agro Tourism Albania” i cili financohet nga USAID dhe Ambasada e Suedisë. Zonat e ndërhyrjes së projektit janë bashkitë e Shkodrës, Malësisë së Madhe dhe Pukës ku planifikohen të ngrihen gjashtë modele të suksesshme të agroturizmit. Me qëllim përgatitjen e projektit për përmirësimin e infrastrukturës së fermave të përzgjedhura, projekti kërkon të punësojë…

Read More

Vendet që ofrojnë mundësi punësimi dhe sektorët përkatës

Vendet që ofrojnë mundësi punësimi dhe sektorët përkatës

Ju mund të kërkoni mundësi të reja, zbulime, emocione ose kultura, të zhvilloni vetveten ose aftësitë tuaja gjuhësore. E gjitha ç’ka ju duhet të bëni është të shkoni dhe gjeni veten jashtë vendit! Mundësia e punës jashtë vendit nuk është vetëm shumë tërheqëse, por shumë e mundur në ditët e sotme. Globalizimi ka bërë të mundur – dhe të domosdoshme – që të huajt të mbushin pozicionet vakante të punës. Kompanitë janë vazhdimisht në kërkim të…

Read More

Mundësi punësimi nga Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri

Mundësi punësimi nga Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri

Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri (EUINA) po kërkon punësimin e një redaktori në gjuhën angleze për redaktimin e botimeve dhe dokumentacioneve të tyre në fushën e lëndëve të BE-së. Redaktori i BEINA pritet të ketë cilësitë e mëposhtme: • Aftësi dhe kompetencë në gjuhën angleze, si gjuhë amtare • Edukimi, ristrukturimi dhe lustrimi i shkathtësive për botime / dokumente të shkruara nga folësit që nuk kanë gjuhë amë gjuhën angleze, me më së paku…

Read More

Mundësi punësimi në Belgjikë

Mundësi punësimi në Belgjikë

Afati i fundit i aplikimit: 14 Korrik 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët me prejardhje të ndryshme dhe me një gamë të gjerë të përvojave të mëparshme të punës Përfitimet: Pagesa mujore prej 1,600 euro Diplomati i Pavarur kërkon një praktikant që të fillojë punën në zyrën e saj në Bruksel në verën e vitit 2017. Diplomati i Pavarur (ID) është një ndërmarrje unike jo-fitimprurëse në botën e marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomacisë dhe parandalimit të konflikteve….

Read More
1 2 3 4 5 25