Vend i lirë pune në Tiranë

Vend i lirë pune në Tiranë

ADISA ka shpallur disa vende vakante pranë zyrave qendrore të saj. Pozicioni vakant aktual është ai i Përgjegjësit të Sektorit të IT dhe Sistemeve (Databaza). Kriteret e pozicionit: Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në shkenca Informatike, Ekonomike dhe Shkenca Ekzakte (profilet e preferuara: Shkenca Informatike / Informatike Ekonomike). Diploma e nivelit Bachelor duhet të jetë në të njëjtën fushë me atë të masterit. Njohuri në fushën e legjislacionit…

Read More

Mundësi punësimi në Tiranë

Mundësi punësimi në Tiranë

ADISA ka shpallur disa vende vakante pranë zyrave qendrore të saj. Pozicion i lirë është ai i Përgjegjësit të Sektorit Juridik. Kriteret e pozicionit: Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në Shkenca Juridike. Njohuri nga Ligji nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”. Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative. Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh…

Read More

Mundësi punësimi nga USAID

Mundësi punësimi nga USAID

Pozicioni i punës: Arkitekt Punësimi: Me kohë të pjesshme CEED Albania është një organizatë vendase e cila po implementon në Shqipëri projektin “Agro Tourism Albania” i cili financohet nga USAID dhe Ambasada e Suedisë. Zonat e ndërhyrjes së projektit janë bashkitë e Shkodrës, Malësisë së Madhe dhe Pukës ku planifikohen të ngrihen gjashtë modele të suksesshme të agroturizmit. Me qëllim përgatitjen e projektit për përmirësimin e infrastrukturës së fermave të përzgjedhura, projekti kërkon të punësojë…

Read More

Vendet që ofrojnë mundësi punësimi dhe sektorët përkatës

Vendet që ofrojnë mundësi punësimi dhe sektorët përkatës

Ju mund të kërkoni mundësi të reja, zbulime, emocione ose kultura, të zhvilloni vetveten ose aftësitë tuaja gjuhësore. E gjitha ç’ka ju duhet të bëni është të shkoni dhe gjeni veten jashtë vendit! Mundësia e punës jashtë vendit nuk është vetëm shumë tërheqëse, por shumë e mundur në ditët e sotme. Globalizimi ka bërë të mundur – dhe të domosdoshme – që të huajt të mbushin pozicionet vakante të punës. Kompanitë janë vazhdimisht në kërkim të…

Read More

Mundësi punësimi nga Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri

Mundësi punësimi nga Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri

Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri (EUINA) po kërkon punësimin e një redaktori në gjuhën angleze për redaktimin e botimeve dhe dokumentacioneve të tyre në fushën e lëndëve të BE-së. Redaktori i BEINA pritet të ketë cilësitë e mëposhtme: • Aftësi dhe kompetencë në gjuhën angleze, si gjuhë amtare • Edukimi, ristrukturimi dhe lustrimi i shkathtësive për botime / dokumente të shkruara nga folësit që nuk kanë gjuhë amë gjuhën angleze, me më së paku…

Read More

Mundësi punësimi në Belgjikë

Mundësi punësimi në Belgjikë

Afati i fundit i aplikimit: 14 Korrik 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët me prejardhje të ndryshme dhe me një gamë të gjerë të përvojave të mëparshme të punës Përfitimet: Pagesa mujore prej 1,600 euro Diplomati i Pavarur kërkon një praktikant që të fillojë punën në zyrën e saj në Bruksel në verën e vitit 2017. Diplomati i Pavarur (ID) është një ndërmarrje unike jo-fitimprurëse në botën e marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomacisë dhe parandalimit të konflikteve….

Read More

Mundësi punësimi nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë

Mundësi punësimi nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë kërkon një kandidat për pozicionin e përkthyesit në Zyrën e Atasheut të Mbrojtjes (DAO). Si të aplikoni: NJOFTIM I RËNDËSISHËM: Ju DUHET të aplikoni për pozicionet e Misionit (me përjashtim të USAID-it dhe pozicionet e Korpusit të Paqes) duke përdorur formularin DS-174 (Aplikimi për punësim si personel i punësuar në nivel lokal apo anëtar i familjes). Aplikimet pa këtë formë nuk do/nuk merren parasysh. Shkarkoni Formularin e Aplikimit…

Read More

Mundësi punësimi nga OSBE

Mundësi punësimi nga OSBE

Afati i aplikimit: në vazhdim Kush mund të aplikojë: kandidatët nga shtetet anëtare të OSBE-së Përfitimet: Paga totale prej 4,857 Euro Sekretariati i OSBE-së po ka hapur aplikimet për pozicionin e  Zyrtarit të Komunikimit të Avancuar në Vjenë, Austri. Seksioni i Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Mediat (COMMS) mbështet dhe këshillon Sekretarin e Përgjithshëm dhe Kryesinë e OSBE-së mbi aktivitetet e tyre të mediave dhe marrëdhënieve me publikun dhe informon publikun për punën e OSBE-së përmes mediave…

Read More

Studime dhe punësim në fushën e Biologjisë

Studime dhe punësim në fushën e Biologjisë

Afati fundit i aplikimit: 30 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: të gjithë personat që punojnë në fushën e Biologjisë së Konservimit Përfitimet: Shpërblimet dhe përfitimet e sigurimeve shëndetësore Fellowship Hrdy është i hapur për hulumtuesit në çdo gradë; Inkurajohet aplikimet nga shkencëtarët  si dhe nga ata që kanë marrë kohët e fundit Ph.D. Bashkësia mbështet vizitat e një ose dy semestrave. Fellowship Hrdy jepet për individë që do të angazhohen në studime shkencore në Departamentin…

Read More

Mundësi punësimi nga OSBE

Mundësi punësimi nga OSBE

Seksioni i Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Mediat (COMMS) mbështet dhe këshillon Sekretarin e Përgjithshëm dhe Kryesinë e OSBE-së mbi aktivitetet e  mediave dhe marrëdhënieve me publikun dhe informon publikun për punën e OSBE-së përmes mediave të shkruara dhe online dhe aktiviteteve të informimit publik. COMMS shërben gjithashtu si pikë qendrore për deklaratat publike nga institucionet e OSBE-së dhe operacionet në terren. COMMS prodhon dhe shpërndan njoftime për shtyp, materiale informacioni dhe publikime të rregullta, mban…

Read More
1 2 3 4 5 24