Bursë udhëtimi H.Allen

Bursë udhëtimi H.Allen

Afati i aplikimit: 1 tetor 2017 Kush mund të aplikojë: studiues të rinj në një fushë që lidhet me mjedisin Bursat kompensojnë: një vit shpenzime  udhëtimi Shoqëria e Historianëve Arkitektonikë, H. Allen Brooks Traveling Fellowship do të ofrohet për vitin 2017 dhe do të lejojë një person  të sapo diplomuar të studiojë me udhëtime për një vit. Bursa nuk është për qëllime të kërkimit shkencor për një diplomë të avancuar akademike. Qëllimet janë që të ofrohet…

Read More

Trajnim falas në Serbi

Trajnim falas në Serbi

‘Instituti per Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit’ ne bashkpunim me 5 organizata partnere ne kuader te programit Erasmus + (Erasmus+ – Key Action 2 – Capacity Building in the field of youth) organizon ne datat 2-11 Korrik ne Kikinda, Serbi trajnimin me teme ‘Efektet e ndryshimeve klimaterike ne sektorin e bujqesise’. Tematikat kryesore qe do trajtohen lidhen me faktoret qe ndikojne ne ndryshimet klimaterike dhe si sektori i bujqesise ndikohet nga keto ndryshime. Qellimi i…

Read More

Praktikë në fushën e mjedisit

Praktikë në fushën e mjedisit

Thirrje për vullnetar/e ose për praktikë/stazh për ata që kanë pasion mbrojtjen e mjedisit dhe aktivitete në fushën e mjedisit pranë Institutit të Politikave Mjedisore. Aktivitetet kryesore janë: aktivitete ndërgjegjësuese me fëmijë shkollash (dhe të rinj), ekskursione në natyrë përreth Tiranës dhe vende të tjera, marshime për të vëzhguar ekosistemet dhe pastruar nga mbetjet etj. Aktivitetet mund të jenë një herë në javë nga 1-2 orë ose më tepër në varësi të aktivitetit. Të interesuarit/at…

Read More