Kurs online falas mbi metodat kërkimore

Kurs online falas mbi metodat kërkimore

Në këtë kurs tetë javor, aplikantët do të shqyrtojnë metodat e hulumtimit, kontekstet në të cilat ato përdoren, dhe përfitimet, mangësitë dhe implikimet etike të përfshira, ndërsa mësojnë se si kërkuesit përpiqen të mësojnë për njerëzit, shoqëritë dhe kulturat. Ky kurs do të fillojë më 2 tetor 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 5 orë/javë Tema: Shkencat shoqërore Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More