Kurs online falas mbi menaxhimin e riskut të projekteve

Kurs online falas mbi menaxhimin e riskut të projekteve

Në kursin e Menaxhimit të Riskut për Projektet, aplikuesit do të mësojnë bazat e menaxhimit të rrezikut, si dhe si të zbatojnë një proces të menaxhimit të riskut në një mjedis të bazuar në projekte. Kursi do të fillojë më 20 korrik 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Universiteti i Adelaide dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 20 korrik 2017 Si të bëheni pjesë e…

Read More

Kurs online falas nga Universiteti i Uashingtonit

Kurs online falas nga Universiteti i Uashingtonit

Në këtë kurs katër javor, aplikantët do të mësojnë standardet e menaxhimit të projektit dhe kornizat që rrisin efikasitetin dhe sigurojnë përfitime të prekshme të biznesit. Ky kurs do të fillojë më 15 maj 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Përpjekja: 2-5 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Universiteti i Uashingtonit dhe Edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 15 maj 2017 Si të bëheni pjesë e kursit: Shko në faqen e internetit të kursit…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Ky kurs do t’ju pajisë me njohuritë dhe aftësitë thelbësore për të menaxhuar rreziqet dhe mundësitë e kalimit në ekonominë e ulët të karbonit. Ky kurs do të fillojë më 16 maj 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Universiteti i Queensland dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 16 maj 2017 Kërkesat e aplikimit: Nuk nevojiten kurse paraprake, megjithatë kërkohet matematika dytësore dhe një aftësi themelore…

Read More

Kurs online falas në Menaxhim

Kurs online falas në Menaxhim

Në këtë kurs gjashtëjavor, aplikantët do të pajisen me mjetet e nevojshme për të kuptuar jo vetëm ndryshimet në mjedisin e kompanisë së tyre, por gjithashtu të përgatiten dhe t’u përgjigjen atyre. Ky kurs do të fillojë më 17 maj 2017. Kohëzgjatja: 6 javë Itensiteti: 6-8 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: RWTH Aachen University dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 17 maj 2017 Kërkesat e aplikimit: Nuk ka parakushte të…

Read More

Kurs online falas në menaxhim

Kurs online falas në menaxhim

Në këtë kurs 5 javor, aplikantët do të mësojnë idetë, konceptet dhe mjetet që menaxherët përdorin për të bërë vendime të drejta financiare. Ky kurs do të fillojë më 6 korrik, 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Subjekti: Biznesi dhe Menaxhim Institucioni: Instituti indian i Menaxhimit, Bangalore, dhe edX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Seanca: Kursi fillon më 6 korrik, 2017 Si të bëheni pjesë e kursit: Shko në faqen e internetit të kursit…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs 8 javor, aplikantët do të mësojnë se si të planifikojnë, të zhvillohen në të gjitha aspektet e punës në ciklin e jetes se produkteve dixhitale duke përdorur sistemet e të menduarit të projektimit. Kursi do të fillojë më 31 korrik, 2017. Kohëzgjatja: 6 javë Itensiteti: 4-8 orë/javë Tema: Biznes dhe Menaxhim Institucioni: Universiteti Boston dhe EDX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Seanca: Kursi fillon më 31 korrik, 2017 Kërkesat e aplikimit: Algjebër…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Universiteti Columbia ofron kurs falas online në Marketing Analytics. Në këtë kurs aplikantët do të mësojnë se si analizat e marketingut ndihmojnë bizneset për të maksimizuar efikasitetin e tyre dhe për të optimizuar kthimin mbi investimet. Kursi do të fillojë më 11 shtator, 2017. Kohëzgjatja: 12 javë Itensiteti: 8-10 orë/javë Lënda: Bisnes & Menaxhim Institucioni: Universiteti Columbia dhe EDX Gjuha: Anglisht Çmimi: Pa pagesë Seanca: Kursi fillon më 11 shtator 2017 Kriteret e aplikimit: Nuk ka…

Read More

Trajnim/ Menaxhim Projekti për Projektet e Fondit IPA

Trajnim/ Menaxhim Projekti për Projektet e Fondit IPA

Menaxhim Projekti për Projektet e Fondit IPA Trajnere: Mag.a Asetila Köstinger PhD(c) Dt 19-20 janar 2017, ora: 10:00- 16:00 1.  Objektivi Ky seminar do të ofrojë bazat për Menaxhimin e Ciklit të Projektit të BE-së nga pikëpamja e zbatuesit të projektit. Do të japë një pasqyrë të procedurave, në monitorimin e tubacionit dhe përdorimin efikas Vendosjen e  Partneritetetit  dhe mënyrën e krijimit  konsorciume dhe hapat e mëtejshme të zhvillimit të projektit. Gjatë seminarit Pjesemarrësit ,…

Read More

Kurs online falas/ Lider në zhvillimin global

Kurs online falas/ Lider në zhvillimin global

Universiteti i Queensland (UQ) ofron kurs falas online për Lider në Zhvillimiin Global.  Ky kurs ka për qëllim pjesëmarrëjen e personave që kanë përvojë ose një interes të fortë për të punuar në zhvillimin global.  Në këtë kurs biznesi dhe  menaxhimi aplikantët do të mësojnë aftësi kyçe drejtuese, konceptet dhe teoritë e nevojshme që i duhen për të qenë  një udhëheqës i suksesshëm në zhvillimin global dhe për të përcaktuar stilin e lidershipit brenda konteksteve të…

Read More

Mundësi punësimi/ Menaxher i rrjeteve sociale

Mundësi punësimi/ Menaxher i rrjeteve sociale

Kompania Nettrade Albania shpk kërkon të punësoje një menaxher të rrjeteve sociale. Nettrade Albania shpk është kompania lider në Shqiperi për shitjet online dhe aktualisht menaxhon 6 faqe te tilla. Punonjesi do t’i vihen në dispozicion trajnime të ndryshme për punen që do të bëjë. Detyrat kryesore të ketij pozicioni do të jenë: Menaxhimi i rrjeteve sociale të portaleve që kompania ka në pronesi: www.simjalti.al www.dyqantaxi.com www.idedhuratash.al www.luledielli.al www.sekret.al etj Gjithashtu postimi i artikujve te perkthyer tek dy blogjet e kompanise www.melodi.al www.majmuni.al Dhe postimet e…

Read More
1 2