Kurs online falas mbi menaxhimin e projekteve

Kurs online falas mbi menaxhimin e projekteve

Në këtë kurs gjashtëjavor, aplikantët do të mësojnë parimet e menaxhimit të projektit dhe do t’i zbatojnë ato në punën dhe jetën e tyre. Kohëzgjatja: 6 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Universiteti i Adelaide dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: E vendos vetë aplikanti Si të bashkoheni me këtë kurs: Shko në faqen e internetit të kursit këtu Krijo një llogari Edx Zgjidhni “Regjistrohu Tani” për të filluar. Pasi aplikanti…

Read More

Kurs online falas për njohuri mbi biznesin

Kurs online falas për njohuri mbi biznesin

Në këtë kurs tetë javor, aplikantët do të mësojnë se si të zbatojnë me sukses një model të ri biznesi, duke krijuar një plan veprimi praktik dhe udhërrëfyes. Ky kurs do të fillojë më 1 korrik 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 2-4 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Delft University of Technology (TU Delft) dhe Edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 1 korrik 2017 Kërkesat e aplikimit: Shkolla e mesme; Nocionet bazë…

Read More

Kurs online falas mbi menaxhimin e burimeve njerëzore

Kurs online falas mbi menaxhimin e burimeve njerëzore

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë praktikat më të mira të burimeve njerëzore për të përmirësuar kulturën e tyre të biznesit dhe të jenë një menaxher efektiv i njerëzve. Kursi do të fillojë më 3 gusht 2017. Kohëzgjatja: 7 javë Itensiteti: 4-5 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Instituti Indian i Menaxhimit, Bangalore dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 3 gusht 2017 Si të bashkoheni me këtë kurs: Shko në…

Read More

Kurs online falas mbi idetë inovative në biznes

Kurs online falas mbi idetë inovative në biznes

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë të marrin konkurrencën duke krijuar ide të suksesshme dhe inovative të biznesit përmes një kuptimi të plotë të nevojave të konsumatorëve. Kursi do të fillojë më 19 korrik 2017. Kohëzgjatja: 6 javë Itensiteti: 6-8 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: RWTH Aachen University dhe Edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 19 korrik 2017 Kërkesat e aplikimit: Nuk ka parakushte të detyrueshme por përfundimi i suksesshëm…

Read More

Kurs online falas në menaxhim

Kurs online falas në menaxhim

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë se si punon Zyra e Menaxhimit të Projekteve (PMO), do të zbulojnë teknika për të monitoruar dhe kontrolluar projektet dhe për të gjetur se si ta mbajnë portofolin e tyre të projektit të shëndetshëm. Kursi do të fillojë më 10 korrik 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 2-5 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Universiteti i Uashingtonit dhe Edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 10 korrik…

Read More

Kurs online falas mbi ekonominë dixhitale

Kurs online falas mbi ekonominë dixhitale

Në këtë kurs kandidatët do të zhvillojnë aftësinë e tyre për të udhëhequr, përtëritur, negociuar dhe menaxhuar në një ekonomi dixhitale që lëviz me shpejtësi. Kohëzgjatja: 6 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Universiteti i Bostonit dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 6 nëntor 2017 Si të bashkoheni me këtë kurs: Shko në faqen e internetit të kursit këtu Krijo një llogari Edx Zgjidhni “Regjistrohu Tani” për të…

Read More

Kurs online falas për menaxhimin e riskut të projekteve

Kurs online falas për menaxhimin e riskut të projekteve

Në këto 30-40 orë, aplikanti do të mësojë se si të kryejë analizën e riskut të projekteve të ndryshme duke përdorur dy zhvillime konceptuale dhe praktike në financat moderne. Kohëzgjatja: Universiteti pret që ju të përfundoni kursin në 30-40 orë Itensiteti: 30-40 orë/javë Tema: Ekonomia dhe Financat Institucioni: Universiteti i Miçiganit dhe Edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: E vendos vetë Kërkesat e pranimit: Rregullat e Vendimit Financiar për Vlerësimin e Projekteve Si të bashkoheni…

Read More

Kurs online falas mbi menaxhimin e riskut të projekteve

Kurs online falas mbi menaxhimin e riskut të projekteve

Në kursin e Menaxhimit të Riskut për Projektet, aplikuesit do të mësojnë bazat e menaxhimit të rrezikut, si dhe si të zbatojnë një proces të menaxhimit të riskut në një mjedis të bazuar në projekte. Kursi do të fillojë më 20 korrik 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Universiteti i Adelaide dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 20 korrik 2017 Si të bëheni pjesë e…

Read More

Kurs online falas nga Universiteti i Uashingtonit

Kurs online falas nga Universiteti i Uashingtonit

Në këtë kurs katër javor, aplikantët do të mësojnë standardet e menaxhimit të projektit dhe kornizat që rrisin efikasitetin dhe sigurojnë përfitime të prekshme të biznesit. Ky kurs do të fillojë më 15 maj 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Përpjekja: 2-5 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Universiteti i Uashingtonit dhe Edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 15 maj 2017 Si të bëheni pjesë e kursit: Shko në faqen e internetit të kursit…

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Ky kurs do t’ju pajisë me njohuritë dhe aftësitë thelbësore për të menaxhuar rreziqet dhe mundësitë e kalimit në ekonominë e ulët të karbonit. Ky kurs do të fillojë më 16 maj 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Universiteti i Queensland dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 16 maj 2017 Kërkesat e aplikimit: Nuk nevojiten kurse paraprake, megjithatë kërkohet matematika dytësore dhe një aftësi themelore…

Read More
1 2